grote boswachter Hipparchia fagi

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)

Zeldzaamheid

Een dwaalgast, waarvan slechts één waarneming uit Nederland bekend is; het betreft een mannetje bij Nijmegen in 1901.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juli-begin september in één generatie.

Levenscyclus

De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Benaming

Engelse naam

Woodland Grayling

Duitse naam

Grosser Waldportier

Franse naam

Le Sylvandre

Synoniemen

Satyrus hermione

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Hipparchia: Hipparchus, een gevierde Griekse astronoom uit de tweede eeuw v.C. Zijn sterrencatalogus werd bewaard door Ptolemeus. Misschien deden de opvallende ogen op de vleugels van deze soorten Fabricius denken aan sterren.
fagi: Fagus is het plantengeslacht berk. De waardplanten zijn grassen maar de vlinder wordt vaak op boomstammen gezien.

Auteursnaam en jaartal

(Scopoli, 1763)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 29-33 mm. De vleugels van deze grote zandoog hebben een crèmekleurige band. De band op de bovenkant van de vleugels is niet onderbroken en vaak niet scherp afgegrensd. Het vrouwtje heeft twee oogvlekken op de voorvleugel, het mannetje slechts één.

Kenmerken rups

Tot 36 mm; naar de staart versmald; staart met twee kleine uitsteeksels; lichaam bleek grijsachtig bruin tot geelachtig bruin met donkerder bruine lengtestrepen over rug en flanken en een zwartachtig bruine middenstreep over de rug; kop lichtbruin met vier donkere strepen.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015

Habitat

Bosachtige, verruigde kalkgraslanden.

Planten

Waardplanten zijn diverse grassen, waaronder rood zwenkgras en gevinde kortsteel.

Waardplant

Kortsteel
Brachypodium

Dravik
Bromus

Zwenkgras
Festuca

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

veenbesparelmoervlinder
Boloria aquilonaris

oostelijke vos
Nymphalis xanthomelas

bosrandparelmoervlinder
Fabriciana adippe

bruin zandoogje
Maniola jurtina

heivlinder
Hipparchia semele

distelvlinder
Vanessa cardui

Alle soorten uit deze familie