klaverblaadje Macaria notata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind augustus in twee generaties. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen in kleine aantallen op licht. Overdag laten ze zich gemakkelijk uit het struikgewas opjagen.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Peacock Moth

Duitse naam

Hellgrauer Eckflügelspanner

Franse naam

la Philobie tachetée

Synoniemen

Semiothisa notata, Macaria notataria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Klaverblaadje is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

notata: nota is een merkteken, een letter; dit merkteken is de zwartachtige postdiscale vlek, door de aders karakteristiek verdeeld in een aantal segmenten. Linnaeus zegt dat het er vier zijn.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-16 mm. De combinatie van de zwarte vlek in de vorm van een pootafdruk midden op de witachtige, grijsbruin gespikkelde voorvleugel, de duidelijke donkergerande uitholling in de voorste helft van de achterrand van de voorvleugel en de sterk gepunte achtervleugel, maakt onderscheid met andere soorten gemakkelijk, met uitzondering van het donker klaverblaadje (M. alternata).

Kenmerken rups

Tot 24 mm; lichaam olijfgroen met bruine tekening op rug en flanken of bruin met donkere tekening op de rug en groen onder de spiracula; kop gewoonlijk donkerbruin, soms groen.

Gelijkende soorten vlinder

Zie het donker klaverblaadje (M. alternata).

Gelijkende soorten rups

Donker klaverblaadje (Macaria alternata) en vierkantspikkelspanner (Paradarisa consonaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Open loofbossen met berkenstruweel, vaak op kalkrijke grond of zandgrond; ook beboste heiden.

Planten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor berk. Ook eik en wilg worden genoemd.

Waardplant

Berk
Betula

Eik
Quercus

Wilg
Salix

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie