kleine groenbandspanner Colostygia pectinataria

Het karakteristieke patroon van zwarte vlekken en dwarslijnen op de voorvleugel kenmerkt de kleine groenbandspanner.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Colostygia pectinataria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-15 mm. De soms iets blauwachtig groene grondkleur en de felgroene band maken verse exemplaren van deze spanner goed herkenbaar; de groene kleur verbleekt echter snel tot rozeachtig of bruinachtig wit. Een onderscheidend kenmerk, dat ook bij afgevlogen exemplaren goed te zien is, is het karakteristieke patroon van zwarte vlekken en dwarslijnen op de voorvleugel.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind september in twee generaties; de tweede generatie is veel kleiner in aantal maar vliegt erg lang door. De vlinders zijn overdag gemakkelijk op te jagen. Ze worden veelvuldig waargenomen in de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: kan het hele jaar aanwezig zijn, maar wordt slechts weinig waargenomen. De soort overwintert als rups en verpopt zich in een cocon in losse aarde.

Waardplanten

Vooral walstrosoorten; soms bosbes.

Habitat

Graslanden, duinen, wegbermen, open bossen, heiden, moerassen en tuinen.

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

België

Algemeen in het hele land. Toegenomen.

Mondiaal

Het Iberisch Schiereiland, West- en Midden-Europa inclusief de Britse eilanden oostwaarts tot het Altaj-gebergte; in Scandinavië tot de poolcirkel; in het zuiden: van het westelijke Middellandse Zeegebied via de Balkan en de Zwarte Zee tot de Kaukasus.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Green Carpet
Duitse naam
Prachtgrüner Bindenspanner
Franse naam
la Cidarie verdâtre
Synoniemen
Cidaria pectinataria, Larentia pectinataria, Colostygia viridaria, Larentia viridaria, Cidaria viridaria
Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
Het groen in de band verbleekt snel. Deze bandspanner is kleiner dan de andere groenbandspanner.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Colostygia: Hübner's eigen verklaring van Colostygia: kolos is afgebroken, ingeperkt en stugios is behorend tot de rivier de Styx, de 'zwarte rivier van Haat' in de onderwereld; de zwarte riviertjes (kronkellijntjes) die aan de costa tot punten zijn ingeperkt.
pectinataria: pectinatus is getand als een kam, verwijzend naar de sterk getande antenne van het mannetje.

Auteursnaam en jaartal
(Knoch, 1781)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

lichtgrijze spanner
Lithostege griseata

gespikkelde korstmosspanner
Fagivorina arenaria

rouwrandspanner
Lycia zonaria

streepstipspanner
Idaea humiliata

tijmstipspanner
Scopula decorata

kleine blokspanner
Pterapherapteryx sexalata

alle soorten uit deze familie