lieveling Timandra comae

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-eind september in twee, meestal drie generaties. De vlinders komen op licht en worden overdag vaak opgejaagd uit lage vegetatie.

Levenscyclus

Rups: het hele jaar waar te nemen. De rups overwintert en verpopt zich in het voorjaar in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Blood-vein

Duitse naam

Ampferspanner

Franse naam

la Timandre aimée , le Talisman , l'Anguleuse

Synoniemen

Timandra comai, Timandra griseata, Timandra amata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Linnaeus heeft aan deze spanner de soortnaam amata (= lieveling) toegekend. Lieveling is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Timandra: Timandra is de dochter van Tyndareus en Leda en de zus van Clytemnestra.

Auteursnaam en jaartal

Schmidt, 1931

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-18 mm. Gemakkelijk te herkennen aan de rozerode of roodachtig bruine diagonale lijn die vanuit de vleugelpunt schuin over de voorvleugel naar de binnenrand loopt en doorloopt over de achtervleugel. Ook de helder rozerode achterrand van de vleugels is kenmerkend. De grondkleur van de vleugels is roomkleurig bruin met een variabele zeer fijne donkere spikkeling. De achtervleugel heeft halverwege de achterrand een duidelijke punt. De rozerode tinten kunnen in de loop van de vliegtijd verbleken waardoor het bruin gaat overheersen; de tekening varieert weinig. Zeer zelden worden donkerbruine of purperachtig zwarte exemplaren waargenomen. Exemplaren van de eerste generatie zijn groter dan die van de tweede generatie; vlinders van de derde generatie zijn witter met een grovere spikkeling.

Kenmerken rups

Tot 23 mm; lichaam roodachtig bruin tot grijs met een donkere, chevron-achtige tekening over de rug; lichaam achter de kop gezwollen, waardoor in rust een 'cobra-achtig' uiterlijk ontstaat; kop bruin.

Gelijkende soorten vlinder

Bij de ligusterstipspanner (Scopula imitaria) loopt de middenlijn niet naar de vleugelpunt, maar naar de voorrand.

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen beide soorten.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Allerlei vochtige plaatsen met weelderige kruidenrijke vegetaties zoals struwelen langs sloten, brede bospaden, natte weilanden en tuinen.

Planten

Zuring, duizendknoop en varkensgras.

Waardplant

Duizendknoop
Persicaria

Varkensgras
Polygonum

Zuring
Rumex

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie