roestige stipspanner Idaea inquinata

De roestige stipspanner leeft binnenshuis van gedroogde planten en kan schadelijk zijn in herbaria.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Sterrhinae / Idaea inquinata
Groep
Nachtvlinder die dagactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort die recent alleen is aangetroffen op diverse plekken in het oosten en zuidoosten van het land. RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 8-10 mm. Een kleine stipspanner met tamelijk afgeronde vleugels en een kenmerkende vaak ietwat roodachtig roestbruine tekening in de vorm van vlekken en banden. De vleugels zijn donker bespikkeld. De franjelijn bestaat uit stippen. De tekening varieert, met name kan het donkere bandje tussen de binnenste dwarslijn en de middelste dwarslijn geheel of gedeeltelijk ontbreken.

Gelijkende soorten rups

Schildstipspanner (Idaea biselata), dwergstipspanner (Idaea fuscovenosa) en schaduwstipspanner (Idaea rusticata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

schildstipspanner
Idaea biselata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

dwergstipspanner
Idaea fuscovenosa
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

schaduwstipspanner
Idaea rusticata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: juli-mei.

Waardplanten

De rups leeft vooral van droog blad, hooi en stro; kan schadelijk zijn in herbaria en voor gedroogd plantaardig materiaal.

Habitat

Vooral voedselvoorraden en gedroogde planten in gebouwen; wordt waarschijnlijk met droogbloemen geïmporteerd.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort die recent alleen is aangetroffen op diverse plekken in het oosten en zuidoosten van het land. RL: gevoelig.

Belgiƫ

Zeer zeldzaam. Verspreide waarnemingen uit Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. In Wallonië gekend uit alle Waalse provincies, maar recent enkel in Luxemburg gezien.

Mondiaal

Van Marokko en het Iberisch Schiereiland tot Oost-Europa; in het noorden tot de Baltische staten. Uit Denemarken en Finland slechts enkele meldingen; in het zuiden: alle Middellandse Zee-eilanden, Italië, de Balkan, Klein-Azië, de Kaukasus en verder oostelijk tot Kazachstan.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Rusty Wave
Duitse naam
Heu-Zwergspanner
Synoniemen
Idaea herbariata, Acidalia herbariata
Toelichting Nederlandse naam

De stipspanners hebben een meer of minder duidelijke middenstip op voor- en ook vaak op achtervleugels. Nagenoeg alle Scopula's en Idaea's zijn stipspanners.
Deze stipspanner heeft een roestkleurige grondkleur op de vleugels.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Idaea: idaios heeft betrekking op de berg Ida, de uitzichtplaats van waaruit de goden en godinnen de gevechten rond Troje volgden.
inquinata: inquinatus is vuil, niet schoon, hetgeen duidt op het wolkerige uiterlijk van de tekening.

Auteursnaam en jaartal
(Scopoli, 1763)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

ogentroostdwergspanner
Eupithecia laquaearia

halvemaanvlinder
Selenia tetralunaria

kleine wintervlinder
Operophtera brumata

vroege blokspanner
Trichopteryx carpinata

zuidelijke bandspanner
Nycterosea obstipata

rouwrandspanner
Lycia zonaria

alle soorten uit deze familie