roestige stipspanner Idaea inquinata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort die recent alleen is aangetroffen op diverse plekken in het oosten en zuidoosten van het land. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: juli-mei.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Rusty Wave

Duitse naam

Heu-Zwergspanner

Synoniemen

Idaea herbariata, Acidalia herbariata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De stipspanners hebben een meer of minder duidelijke middenstip op voor- en ook vaak op achtervleugels. Nagenoeg alle Scopula's en Idaea's zijn stipspanners.
Deze stipspanner heeft een roestkleurige grondkleur op de vleugels.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Idaea: idaios heeft betrekking op de berg Ida, de uitzichtplaats van waaruit de goden en godinnen de gevechten rond Troje volgden.
inquinata: inquinatus is vuil, niet schoon, hetgeen duidt op het wolkerige uiterlijk van de tekening.

Auteursnaam en jaartal

(Scopoli, 1763)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 8-10 mm. Een kleine stipspanner met tamelijk afgeronde vleugels en een kenmerkende vaak ietwat roodachtig roestbruine tekening in de vorm van vlekken en banden. De vleugels zijn donker bespikkeld. De franjelijn bestaat uit stippen. De tekening varieert, met name kan het donkere bandje tussen de binnenste dwarslijn en de middelste dwarslijn geheel of gedeeltelijk ontbreken.

Gelijkende soorten rups

Schildstipspanner (Idaea biselata), dwergstipspanner (Idaea fuscovenosa) en schaduwstipspanner (Idaea rusticata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral voedselvoorraden en gedroogde planten in gebouwen; wordt waarschijnlijk met droogbloemen geïmporteerd.

Planten

De rups leeft vooral van droog blad, hooi en stro; kan schadelijk zijn in herbaria en voor gedroogd plantaardig materiaal.

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie