rood spikkeldikkopje Pyrgus cirsii

Familie

dikkopjes (HESPERIIDAE)

Zeldzaamheid

Van het rood spikkeldikkopje is in ons land slechts eenmaal een mannetje gevangen in Overveen (Noord-Holland), waarschijnlijk tussen 1890 en 1900.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind juli-eind augustus in één generatie. De vlinders voeden zich met nectar van verschillende kruiden.

Levenscyclus

Rups: eind maart-eind juli. De soort overwintert als ei.

Benaming

Engelse naam

Cinquefoil Skipper

Duitse naam

Spätsommer-Puzzlefalter, Spätsommer-Würfel-Dickkopffalter,

Oud Nederlandse naam

zomerdikkopje

Synoniemen

Pyrgus fritillum, Syrichtus fritillum

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Pyrgus: purgos is een toren op een muur, kantelen. Waarschijnlijk wordt de geblokte franje bedoeld. Ook zou mogelijk zijn dat het een vorm is van Pyrgi, een stad in de Peloponneses; dit is echter onwaarschijnlijk daar Hübner nooit aardrijkskundige namen gebruikte.

Auteursnaam en jaartal

(Rambur, 1839)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: circa 13 mm. Op de bovenkant van de voorvleugel bevinden zich duidelijk afgezette witte vlekken. De lichte vlek in de middencel is duidelijk rechthoekig. De vlekken op de bovenkant van de achtervleugel zijn lichtbruin tot geelachtig en in twee rijen geordend; meestal zijn deze vlekken enigszins onscherp. De onderkant van de achtervleugel is olijfkleurig tot roodachtig bruin; de grote witte vlekken vormen hier geen aaneengesloten band en de witte vlekjes langs de achterrand zijn zeer klein.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015

Habitat

Droge warme graslanden op hellingen, waar de waardplant op enigszins verstoorde plaatsen groeit.

Planten

Waardplant is vooral vijfvingerkruid.

Waardplant

Ganzerik
Potentilla

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie dikkopjes (HESPERIIDAE)

zwartsprietdikkopje
Thymelicus lineola

kommavlinder
Hesperia comma

kaasjeskruiddikkopje
Carcharodus alceae

dwergdikkopje
Thymelicus acteon

groot dikkopje
Ochlodes sylvanus

bretons spikkeldikkopje
Pyrgus armoricanus

Alle soorten uit deze familie