roodbruine walstrospanner Catarhoe rubidata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Er zijn slechts enkele waarnemingen uit het oosten van het land en uit Zuid-Limburg bekend.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half augustus in twee generaties. De vlinders kunnen overdag uit het struikgewas geklopt worden. Ze vliegen vanaf de vroege schemering en komen soms op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-augustus. De rupsen worden vaak gemakkelijker gevonden dan de vlinders. De soort overwintert als pop in een met spinsel verstevigde holte in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Ruddy Carpet

Duitse naam

Rotbinden-Blattspanner

Franse naam

l'Eubolie roussâtre

Synoniemen

Euphyia rubidata, Cidaria rubidata, Larentia rubidata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Walstro is een belangrijke waardplant van deze spannersoort en het roodbruine heeft betrekking op de grondkleur van de voorvleugels. Ook de wetenschappelijke naam wijst op deze kleur.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Catarhoe: kata is een voorvoegsel vaak, zoals hier, zonder duidelijke betekenis. Rhoe is een stroom, een beek. Het is een genus dat gerelateerd is met Xanthorhoe.
rubidata: rubidus betekent roodachtig; een overwegende kleur op de voorvleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Verse vlinders zijn goed herkenbaar aan de roodbruine, bijna oranjeroze grondkleur. Op de voorvleugel is de grijze middenband aan de buitenzijde vanaf de voorrand tot halverwege de vleugel zwaar afgezet met zwart, daarna bestaat de buitenrand slechts uit een diep geschulpte, fijne zwarte lijn. Deze combinatie komt bij geen enkele andere soort voor. Er is weinig variatie in tekening.

Gelijkende soorten vlinder

Afgevlogen vlinders zouden soms verward kunnen worden met afgevlogen exemplaren van de berberisspanner (Pareulype berberata); deze heeft echter een karakteristieke tekening in de vleugelpunt.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Graslanden, struwelen, akkerranden en (spoor)dijken, meestal op kalkrijke bodem.

Planten

Diverse soorten walstro.

Waardplant

Walstro
Galium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie