rozenspanner Earophila badiata

Rozen zijn de waardplant van de rozenspanner, die lokaal in de duinen voorkomt.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Earophila badiata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid
Vrij zeldzaam. Een soort die lokaal en verspreid voorkomt langs de kust en op enkele plekken in het binnenland. RL: bedreigd.
Rode lijst
bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-18 mm. De overwegend bruine voorvleugel is tamelijk breed en enigszins puntig en heeft soms een antracietgrijze tint. Op de voorvleugel bevindt zich een groot aantal dwarslijnen en dwarsbanden die in wisselende mate met zwart zijn afgezet. Het middenveld van de voorvleugel heeft een opvallende strogele dwarsband met aan weerszijden daarvan een bruine band. Aan de buitenzijde hiervan loopt een vaak rood getinte lichtbruine band. De zoom van de voorvleugel is donkerbruin met antraciet. Opvallend is de geelachtig witte stip die een plaatselijke verdikking is van de golflijn.

Kenmerken rups

Tot 26 mm; de kleur varieert van geelachtig groen tot roze met over de rug een brede, donkergroene of purperachtig zwarte middenstreep; stippen wit, met uitzondering van een rij zwarte stippen onder de spiracula; de groene vormen zijn geelachtig tussen de segmenten; ronde kop roodachtig bruin, vaak met een grote zwarte vlek aan weerszijden.

Vliegtijd en gedrag
Half maart-begin mei in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht.
Levenscyclus
Rups: maart-juli. De soort overwintert als pop in een cocon in losse aarde.
Waardplanten
Diverse soorten wilde en gekweekte roos.
Habitat

Bossen, duinen, struwelen en andere met struiken begroeide plaatsen; soms tuinen.

Zeldzaamheid
Vrij zeldzaam. Een soort die lokaal en verspreid voorkomt langs de kust en op enkele plekken in het binnenland. RL: bedreigd.
België
Zeer zeldzaam in Vlaanderen; nagenoeg beperkt tot de Westkust, maar daar lokaal vrij algemeen en toegenomen. In Wallonië zeldzaam, maar verspreid voorkomend ten zuiden van Samber en Maas, vooral in de kalkstreek en de Gaume.
Mondiaal
Noord-Afrika, Spanje, West- en Midden-Europa inclusief de Britse eilanden naar het oosten tot de Altaj; in het noorden tot Midden-Scandinavië in het zuiden tot de westelijke Middellandse Zee, Italië, de Balkanlanden en de Zwarte Zee.
Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Shoulder Stripe
Duitse naam
Violettbrauner Rosen-Blattspanner
Synoniemen
Anticlea badiata, Larentia badiata, Scotosia badiata, Cidaria badiata
Toelichting Nederlandse naam
Rozen, ook gekweekte, zijn de waardplanten van deze spannersoort. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam
Anticlea: Anticlea is de moeder van Ulysses die in droefheid stierf vanwege zijn lange afwezigheid door de Trojaanse oorlog.
badiata: badius is bruin, de grondkleur van de vleugels
Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

bosbesdwergspanner
Pasiphila debiliata

zwartvlekdwergspanner
Eupithecia centaureata

gele agaatspanner
Gandaritis pyraliata

grijze stipspanner
Idaea aversata

roomkleurige stipspanner
Scopula floslactata

heidedwergspanner
Eupithecia satyrata

alle soorten uit deze familie