sleedoorndwergspanner Pasiphila chloerata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een soort die pas sinds 1976 in ons land bekend is en verspreid over het land lokaal voorkomt. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Mei-juni in één generatie. De vlinders komen soms op licht; verder worden ze nauwelijks gezien.

Levenscyclus

Rups: april-mei. De rups leeft in bloemknoppen en samengesponnen bloemen en verpopt zich in de strooisellaag. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Sloe Pug

Duitse naam

Braunbinden-Wellenstriemenspanner

Franse naam

l'Eupithécie carrée

Synoniemen

Chloroclystis chloerata, Rhinoprora chloerata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Alle soorten uit het Genus Eupithecia plus nog een aantal andere kleine spanners zijn samengebracht onder de groepsnaam dwergspanner.
Sleedoorn is een belangrijke waardplant van deze dwergspanner.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Chloerata: khloe is het tere groen van de planten in het voorjaar. De kleur van de voorvleugel

Auteursnaam en jaartal

(Mabille, 1870)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-10 mm. De grondkleur van de voorvleugel is bruinachtig grijs, hoewel verse vlinders soms een enigszins groene tint kunnen hebben. De tekening bestaat uit een patroon van vrij regelmatig verlopende donkere en lichte dwarslijntjes en dwarsbandjes. Een onderscheidend kenmerk wordt gevormd door het buitenste bleke dwarsbandje dat nabij de voorrand slechts een geringe golfbeweging maakt. De middenstip is langwerpig en vaak door middel van een dikke donkere lijn verbonden met de voorrand. Aan de basis van het achterlijf bevindt zich doorgaans een zalmroze bandje (het duidelijkst te zien met een loep). Dit laatste kenmerk valt vooral op bij verse vlinders; later vervaagt het bandje tot rozeachtig bruin.

Gelijkende soorten vlinder

Bij de groene dwergspanner (P. rectangulata) vertoont het buitenste bleke dwarsbandje op de voorvleugel een duidelijk zigzaggend verloop nabij de voorrand en is daar afgezet met zwart. Bovendien zijn bij de groene dwergspanner op de onderzijde van de vleugels duidelijke zwarte booglijnen te zien; het bandje op het achterlijf is zwart. Zie ook de bosbesdwergspanner (P. debiliata).

Gelijkende soorten rups

Groene dwergspanner (Pasiphila rectangulata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral (sleedoorn)struwelen en bosranden op kleigrond.

Planten

Sleedoorn; soms krentenboompje.

Waardplant

Krentenboompje
Amelanchier

Sleedoorn
Prunus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie