steppeparelmoervlinder Melitaea aurelia

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)

Zeldzaamheid

Een onregelmatige standvlinder die in de jaren negentig van de vorige eeuw enkele jaren achtereen in twee kalkgraslanden in Zuid-Limburg is gevonden.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind juni in één generatie.

Levenscyclus

Rups: eind juni-half mei. De soort overwintert als halfvolgroeide rups in een rupsennest.

Het vrouwtje legt de eitjes in een groep van 150-250 bij elkaar, eventueel gevolgd door een tweede legsel. De rupsen overwinteren halfvolgroeid in spinselnesten in de strooisellaag.
Het aantal vlinders varieert aanzienlijk tussen vrij hoog en zeer hoog, tussen de 16 en de 260 individuen per hectare. De mannetjes houden patrouillevluchten.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Nickerl's Fritillary

Duitse naam

Ehrenpreis-Scheckenfalter

Franse naam

Le Damier Aurélie

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Melitaea: melitaea is weer een van de probleemnamen van Fabricius. Vele mogelijkheden dienen zich aan. Melinaea zou een bijnaam van Aphrodite zijn. Melitaea was ook de naam van een stad in de oudheid. Melitoeis betekent honingzoet en dat zou ook een van de vele bijnamen van Aphrodite zijn geweest. Ook kan het van melitaios komen hetgeen behorend bij Malta betekent. Alleen Fabricius weet wat juist is.

Auteursnaam en jaartal

Nickerl, 1850

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-16 mm. De zwarte tekening op de bovenkant van de oranjebruine vleugels is zeer regelmatig. De onderkant van de achtervleugel is veelkleurig; de dubbele achterrandslijnen zijn soms geel opgevuld en donkerder dan de aangrenzende maanvlekken. De maanvlekken op de onderkant van de voorvleugel zijn allemaal ongeveer even groot. De palpen zijn bij het mannetje bezet met rode en zwarte haren en bij het vrouwtje alleen met rode haren.

Gelijkende soorten vlinder

De palpen van de bosparelmoervlinder zijn alleen bezet met zwarte haren.

Gelijkende soorten vlinder

Bescherming

Concrete bedreiging

Het is niet bekend waardoor de steppeparelmoervlinder weer is verdwenen.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Open droge, vaak stenige graslanden, vooral kalkgraslanden.

Planten

Waardplanten zijn vooral smalle weegbree en ruige weegbree.

Waardplant

Zwartkoren
Melampyrum

Weegbree
Plantago

Ratelaar
Rhinanthus

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

Alle soorten uit deze familie