tweekleurige tandvlinder Leucodonta bicoloria

Familie

tandvlinders (NOTODONTIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt lokaal voor op de zandgronden in het binnenland en zeer lokaal in de duinen. RL: bedreigd.

Rode lijst

bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind juli in één generatie. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De rupsen worden soms van lage takken geklopt. De soort overwintert als pop (soms twee jaren) in een losse cocon in de strooisellaag of in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

White Prominent

Duitse naam

Schneeweisser-Zahnspinner

Franse naam

le Bombyx bicolore

Synoniemen

Notodonta bicoloria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Voor het tweekleurige van de tweekleurige tandvlinder zie 'toelichting wetenschappelijke naam'.
Tandvlinders hebben aan de voorvleugel een uitstulping die in rust als een tand boven de vlinder uitsteekt.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Leucodonta: leukos is wit en odous, odontos is tand, vanwege de witte voorvleugel met een schubbentand met zwarte vlekjes.
bicoloria: bi- is twee en color is kleur, naar de voorvleugel die een zwart met oranje tekening heeft op een witte grondkleur.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Een bijzonder karakteristieke witte tandvlinder met op de voorvleugel een unieke oranje met zwart afgezette tekening.

Gelijkende soorten rups

Maantandvlinder (Drymonia ruficornis).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bossen met volgroeide berken.

Planten

Berk.

Waardplant

Berk
Betula

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie tandvlinders (NOTODONTIDAE)

Alle soorten uit deze familie