witlijntandvlinder Drymonia querna

Familie

tandvlinders (NOTODONTIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland; ook in Zeeuws-Vlaanderen wordt de soort lokaal waargenomen. De westelijke areaalgrens loopt over Nederland. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind augustus in één generatie. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups leeft meestal hoog in de boom en verpopt zich in de grond in een stevige cocon. De soort overwintert als pop.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Weissbinden-Zahnspinner

Franse naam

la Demi-Lune blanche , le Bombyx druide

Synoniemen

Notodonta querna, Ochrostigma querna

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Een opvallende witte dwarslijn ligt over de voorvleugel van de witlijntandvlinder. Tandvlinders hebben aan de voorvleugel een uitstulping die in rust als een tand boven de vlinder uitsteekt.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Drymonia: drumos is eiken hakhout, dit genus komt veelvuldig voor in eikebossen.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-20 mm. Deze tandvlinder is in vergelijking met andere Drymonia-soorten donkerder en scherper getekend. De witachtige middenband is smal. De achtervleugel is wit.

Gelijkende soorten vlinder

De zuidelijke tandvlinder (D. velitaris) heeft een opvallend zandkleurig wortelveld. Zie ook de gestreepte tandvlinder (D. dodonaea) en de maantandvlinder (D. ruficornis).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Oude loofbossen.

Planten

Eik en soms beuk.

Waardplant

Beuk
Fagus

Eik
Quercus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie tandvlinders (NOTODONTIDAE)

Alle soorten uit deze familie