witlijntandvlinder Drymonia querna

De witlijntandvlinder heeft een donkerdere tekening dan de andere tandvlinders.
Familie
tandvlinders (NOTODONTIDAE)
Onderfamilie
Notodontinae / Drymonia querna
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland; ook in Zeeuws-Vlaanderen wordt de soort lokaal waargenomen. De westelijke areaalgrens loopt over Nederland. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-20 mm. Deze tandvlinder is in vergelijking met andere Drymonia-soorten donkerder en scherper getekend. De witachtige middenband is smal. De achtervleugel is wit.

Gelijkende soorten vlinder

De zuidelijke tandvlinder (D. velitaris) heeft een opvallend zandkleurig wortelveld. Zie ook de gestreepte tandvlinder (D. dodonaea) en de maantandvlinder (D. ruficornis).

maantandvlinder
Drymonia ruficornis
NOTODONTIDAE: Notodontinae

gestreepte tandvlinder
Drymonia dodonaea
NOTODONTIDAE: Notodontinae

zuidelijke tandvlinder
Drymonia velitaris
NOTODONTIDAE: Notodontinae

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind augustus in één generatie. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups leeft meestal hoog in de boom en verpopt zich in de grond in een stevige cocon. De soort overwintert als pop.

Waardplanten

Eik en soms beuk.

Habitat

Oude loofbossen.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland; ook in Zeeuws-Vlaanderen wordt de soort lokaal waargenomen. De westelijke areaalgrens loopt over Nederland. RL: niet bedreigd.

België

Vrij algemeen in Vlaanderen. Wijdverbreid in alle provincies, maar ontbreekt in Zuid-West-Vlaanderen. Nagenoeg afwezig in Wallonië.

Mondiaal

Van het Iberisch schiereiland via West-, Midden- en Zuid-Europa oostwaarts tot Zuid-Rusland. In het zuiden Italië en de Balkan tot Voor-Azië. Naar het noorden tot Noord-Duitsland.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Weissbinden-Zahnspinner
Franse naam
la Demi-Lune blanche , le Bombyx druide
Synoniemen
Notodonta querna, Ochrostigma querna
Toelichting Nederlandse naam

Een opvallende witte dwarslijn ligt over de voorvleugel van de witlijntandvlinder. Tandvlinders hebben aan de voorvleugel een uitstulping die in rust als een tand boven de vlinder uitsteekt.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Drymonia: drumos is eiken hakhout, dit genus komt veelvuldig voor in eikebossen.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie tandvlinders (NOTODONTIDAE)

bruine wapendrager
Clostera curtula

gestreepte tandvlinder
Drymonia dodonaea

berkenhermelijnvlinder
Furcula bicuspis

dromedaris
Notodonta dromedarius

wilgenhermelijnvlinder
Furcula bifida

kameeltje
Notodonta ziczac

alle soorten uit deze familie