zuidelijke stipspanner Idaea trigeminata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een trekvlinder waarvan verspreid over het land slechts enkele waarnemingen bekend zijn.

Rode lijst

trekvlinder

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juni-augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De soort overwintert als rups en verpopt zich in losse aarde.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Treble Brown Spot

Duitse naam

Labkraut-Bindenspanner

Franse naam

l'Acidalie retournée

Synoniemen

Acidalia trigeminata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De stipspanners hebben een meer of minder duidelijke middenstip op voor- en ook vaak op achtervleugels. Nagenoeg alle Scopula's en Idaea's zijn stipspanners.
Deze stipspanner is bij ons heel zeldzaam maar in zuidelijker streken veel gewoner.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Idaea: idaios heeft betrekking op de berg Ida, de uitzichtplaats van waaruit de goden en godinnen de gevechten rond Troje volgden.
trigeminata: trigeninus is drievoudig. Vanwege de in drie delen gesplitste postdiscale lijn.

Auteursnaam en jaartal

(Haworth, 1809)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-11 mm. Deze stipspanner heeft grotendeels egaal crèmekleurige vleugels. De voorrand van de voorvleugel is opvallend zwartachtig paarsbruin van de vleugelwortel tot aan de binnenste dwarslijn en in het zoomveld ligt een kenmerkend patroon van aan elkaar grenzende vlekken met dezelfde kleur. Op de voorvleugel vormen deze vlekken net geen doorlopende band. Op de achtervleugel is een dergelijk patroon ook aanwezig maar veel vager. Op iedere vleugel is een duidelijke middenstip aanwezig; de stip op de voorvleugel ligt op of aan de buitenzijde van de middelste dwarslijn. Deze lijn is evenals de binnenste dwarslijn dun en onopvallend. De buitenste dwarslijn is wel duidelijk zichtbaar en vormt een scherpe grens tussen de ‘donkere vlekkenband’ en de rest van de voorvleugel.

Gelijkende soorten vlinder

De schildstipspanner (I. biselata) heeft in het zoomveld een dubbele donkere band, die volledig doorloopt over de achtervleugel; de middenstip op de voorvleugel ligt aan de binnenzijde van de binnenste dwarslijn. Bij de vlekstipspanner (I. dimidiata) is alleen het veld bij de binnenrandhoek van de voorvleugel donker gekleurd.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Brede bospaden, bosranden, struwelen en kalkgraslanden.

Planten

Vooral gewoon varkensgras en klimop.

Waardplant

Klimop
Hedera

Varkensgras
Polygonum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie