zwartkophoornaarvlinder Eusphecia melanocephala

De zwartkophoornaarvlinder is in 2018 nieuw voor Nederland gevonden.
Familie
wespvlinders (SESIIDAE)
Onderfamilie
Sesiidae / Eusphecia melanocephala
Groep
Nachtvlinder die dagactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

In 2018 nieuw voor Nederland gevonden. In België zeer zeldzaam.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Waardplanten

Ratelpopulier (Populus tremula)

Zeldzaamheid

In 2018 nieuw voor Nederland gevonden. In België zeer zeldzaam.

België

Zeer zeldzaam. Alleen nog maar bekend uit de oostelijke helft van het land

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie wespvlinders (SESIIDAE)

hoornaarvlinder
Sesia apiformis

appelglasvlinder
Synanthedon myopaeformis

klaverwespvlinder
Bembecia ichneumoniformis

spulers wespvlinder
Synanthedon spuleri

wilgenwespvlinder
Synanthedon formicaeformis

oranjetip-eikenwespvlinder
Synanthedon conopiformis

alle soorten uit deze familie