sneeuwbalwespvlinder Synanthedon andrenaeformis

Familie

wespvlinders (SESIIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2020 voor het eerst waargenomen in Zuid-Limburg.

Rode lijst

nieuwkomer

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

De vliegtijd van de sneeuwbalwespvlinder begint vanaf 20 mei. De piek ligt begin juni en eindigt – met name in de hogere delen van de Eifel – begin juli

Levenscyclus

Rups: juli - mei. De rups overwintert twee keer in de stam van de waardplant en leeft vooral in takken met een diameter van 8-25 mm van struiken die op een beschutte en zonnige plek staan. De rups zit meestal ergens in het midden van de struik.

Benaming

Meer

Herkenning

Gelijkende soorten vlinder

De grote berkenwespvlinder () en het vrouwtje van de eikenwespvlinder () hebben ook een opvallend staartpluimpje; zij hebben echter gele lijnen op het borststuk.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Planten

In Duitsland is de waardplant wollige sneeuwbal (Viburnum lantana), op deze plant kunnen ook de typische uitvlieggaten gevonden worden. Wollige sneeuwbal wordt veel aangeplant in natuurgebieden, maar ook op kerkhoven, in tuinen en parken.

Waardplant

Sneeuwbal
Viburnum

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie wespvlinders (SESIIDAE)

Alle soorten uit deze familie