grote berkenwespvlinder Synanthedon scoliaeformis

Familie

wespvlinders (SESIIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2020 voor het eerst waargenomen in Zuid-Limburg op het soortspecifieke feromoon. Ook elders in 2021 en 2022 waargenomen. 

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei tot midden juli

Benaming

Engelse naam

Welsh clearwing

Duitse naam

Großer Birken-Glasflügler

Franse naam

Sésie du Bouleau

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Waardplant ruwe en zachte berk.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Borkhausen, 1789)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Kenmerk: Voorvleugellengte: 12-18 mm. Het lichaam is zwart met twee lichtgele dwarsbandjes. Het boststuk heeft twee gele lengtestrepen. In combinatie met de opvallende oranje pluim aan het uiteinde van het lichaam is deze soort goed herkenbaar. Deze pluim is oranjebruin bij het mannetje en lichtoranje bij vrouwtjes.

Genitaliën kenmerken

Zowel de bessenglasvlinder (S. tipuliformis) als de elzenwespvlinder (S. spheciformis) hebben geen oranje pluim aan het uiteinde van het achterlijf. De sneeuwbalwespvlinder (S. andrenaformis) heeft wel het oranje pluimpje, maar mist de twee lengtestrepen over het borststuk

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Planten

Berk (Betula spec.)

Waardplant

Berk
Betula

Soorten uit dezelfde familie wespvlinders (SESIIDAE)

spulers wespvlinder
Synanthedon spuleri

bessenglasvlinder
Synanthedon tipuliformis

populierenwespvlinder
Paranthrene tabaniformis

oranjetip-eikenwespvlinder
Synanthedon conopiformis

schijn-wolfsmelkwespvlinder
Chamaesphecia empiformis

elzenwespvlinder
Synanthedon spheciformis

Alle soorten uit deze familie