grote berkenwespvlinder Synanthedon scoliaeformis

Familie
wespvlinders (SESIIDAE)
Onderfamilie
/ Synanthedon scoliaeformis
Groep
Nachtvlinder die dagactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2020 voor het eerst waargenomen in Zuid-Limburg op het soortspecifieke feromoon.

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Genitaliën kenmerken

Zowel de bessenglasvlinder (S. tipuliformis) als de elzenwespvlinder (S. spheciformis) hebben geen oranje pluim aan het uiteinde van het achterlijf. De sneeuwbalwespvlinder (S. andrenaformis) heeft wel het oranje pluimpje, maar mist de twee lengtestrepen over het borststuk

Vliegtijd en gedrag

Eind mei tot midden juli

Waardplanten

Berk (Betula spec.)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2020 voor het eerst waargenomen in Zuid-Limburg op het soortspecifieke feromoon.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie wespvlinders (SESIIDAE)

spulers wespvlinder
Synanthedon spuleri

appelglasvlinder
Synanthedon myopaeformis

oranjetip-eikenwespvlinder
Synanthedon conopiformis

bessenglasvlinder
Synanthedon tipuliformis

klaverwespvlinder
Bembecia ichneumoniformis

eikenwespvlinder
Synanthedon vespiformis

alle soorten uit deze familie