maagdenuil Eucarta virgo

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Condicinae / Eucarta virgo
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid
Deze soort is in 2014 voor het eerst waargenomen op de Delleboersterheide in Friesland.
Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Een overwegend bruine uil met op de voorvleugel een karakteristiek, geometrisch aandoend patroon van donkere en lichte delen met een kenmerkende lila tint. Opvallend zijn de dikke witachtige met donkerbruin afgezette, tamelijk scherp afstekende centrale dwarslijnen die schuin over de voorvleugel naar de binnenrand lopen waar ze elkaar ontmoeten en in elkaar overgaan. In het hierdoor omsloten middenveld ligt tegen de voorrand een markante donkerbruin tot zwartachtige vlek met daarin een langgerekte, witachtig gerande ringvlek. De niervlek is vaag zichtbaar als lichte vlek en heeft doorgaans evenals de ringvlek een duidelijke lila tint. De grondkleur van de voorvleugel verdonkert zich richting de achterrand. De sterkte van de bruine en lila kleuren kunnen variëren.

Waardplanten
In het buitenland diverse kruidachtige planten waaronder bijvoet, boerenwormkruid, paardenbloem en munt.
Habitat

In het buitenland primair in steppegebieden, daarnaast in open landschappen met grasland en struiken waarbij de soort in de meer noordelijke gebieden drogere habitats prefereert.

Vliegtijd en gedrag
In het buitenland in twee, zelden drie, generaties vanaf eind mei tot begin juli en weer in augustus en september. De vlinders komen op licht en op smeer.
 
 
België
Komt niet voor.
Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

bonte grasuil
Cerapteryx graminis

zwartrandgrasuil
Apamea epomidion

geelbruine rietboorder
Archanara dissoluta

gageluil
Lithophane lamda

brildrager
Egira conspicillaris

steenrode grasuil
Apamea lateritia

alle soorten uit deze familie