liesgrasboorder Phragmatiphila nexa

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Phragmatiphila nexa
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Deze soort kwam in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw voor in Salland en Midden-Limburg. In 1993 en 1994 zijn nog enkele exemplaren waargenomen in Hasselt en daarna is de liesgrasboorder jarenlang niet meer gezien in Nederland. In 2008 werd echter opnieuw een exemplaar waargenomen in Hasselt, dus het lijkt erop dat zich daar een kleine populatie bevindt. Ook op enkele andere locaties in het land wordt deze soort de laatste jaren af en toe waargenomen.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Deze vrij kleine uil is te herkennen aan de opvallende 'boemerang-vormige' witte niervlek, waarvan de binnenste punt naar de vleugelwortel wijst tot voorbij de eveneens witte ringvlek.

Vliegtijd en gedrag

Augustus-half september in één generatie.

Levenscyclus

Rups: najaar- juli. De rups leeft in de waardplant.

Waardplanten

Diverse soorten zegge. Ook op liesgras en vlotgras.

Habitat

Vochtige zeggenrijke weilanden en bosschages.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Deze soort kwam in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw voor in Salland en Midden-Limburg. In 1993 en 1994 zijn nog enkele exemplaren waargenomen in Hasselt en daarna is de liesgrasboorder jarenlang niet meer gezien in Nederland. In 2008 werd echter opnieuw een exemplaar waargenomen in Hasselt, dus het lijkt erop dat zich daar een kleine populatie bevindt. Ook op enkele andere locaties in het land wordt deze soort de laatste jaren af en toe waargenomen.

België

Deze soort komt niet in België voor.

Mondiaal

Zeer lokaal en met grote hiaten in vooral het midden van Europa. Naar het noorden tot Denemarken, Zuid-Zweden en Zuid-Finland. Naar het westen tot Noord- en Midden-Frankrijk en naar het zuiden tot in Zwitserland, Noord-Italië, Oostenrijk en Zuid-Hongarije. Naar het oosten tot de Baltische staten, Polen en het Europese deel van de voormalige Sovjetunie. Geïsoleerde voorkomens in Midden-Italië en op Corsica en Sardinië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Wasserschwaden-Röhrichteule
Franse naam
la Noctuelle à baïonnette
Synoniemen
Nonagria nexa
Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van veel uiltjes dringen door in de stengel van planten; ze eten en groeien daar.
Naast liesgras zijn ook andere grassen waardplant van deze soort. Meer over Nederlandse namen www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1808)

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

bruine groenuil
Anaplectoides prasina

heide-schaaruil
Papestra biren

veelhoekaarduil
Opigena polygona

vale stofuil
Athetis hospes

akelei-uil
Lamprotes c-aureum

bandvoorjaarsuil
Orthosia opima

alle soorten uit deze familie