liesgrasboorder Phragmatiphila nexa

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Deze soort kwam in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw voor in Salland en Midden-Limburg. In 1993 en 1994 zijn nog enkele exemplaren waargenomen in Hasselt en daarna is de liesgrasboorder jarenlang niet meer gezien in Nederland. In 2008 werd echter opnieuw een exemplaar waargenomen in Hasselt, dus het lijkt erop dat zich daar een kleine populatie bevindt. Ook op enkele andere locaties in het land wordt deze soort de laatste jaren af en toe waargenomen.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Augustus-half september in één generatie.

Levenscyclus

Rups: najaar- juli. De rups leeft in de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Wasserschwaden-Röhrichteule

Franse naam

la Noctuelle à baïonnette

Synoniemen

Nonagria nexa

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van veel uiltjes dringen door in de stengel van planten; ze eten en groeien daar.
Naast liesgras zijn ook andere grassen waardplant van deze soort. Meer over Nederlandse namen www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1808)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Deze vrij kleine uil is te herkennen aan de opvallende 'boemerang-vormige' witte niervlek, waarvan de binnenste punt naar de vleugelwortel wijst tot voorbij de eveneens witte ringvlek.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vochtige zeggenrijke weilanden en bosschages.

Planten

Diverse soorten zegge. Ook op liesgras en vlotgras.

Waardplant

Zegge
Carex

Liesgras
Glyceria

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

zandhalmuiltje
Mesoligia furuncula

tweekleurige uil
Hecatera bicolorata

goudhaaruil
Acronicta auricoma

sierlijke haarbos
Ochropleura leucogaster

dwerghuismoeder
Panemeria tenebrata

zwartpuntvolgeling
Noctua orbona

Alle soorten uit deze familie