maagdenuil Eucarta virgo

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Deze soort is in 2014 voor het eerst waargenomen op de Delleboersterheide in Friesland. Daarna nog een waarneming in 2016 en 2020.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland in twee, zelden drie, generaties vanaf eind mei tot begin juli en weer in augustus en september. De vlinders komen op licht en op smeer.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Meer

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Een overwegend bruine uil met op de voorvleugel een karakteristiek, geometrisch aandoend patroon van donkere en lichte delen met een kenmerkende lila tint. Opvallend zijn de dikke witachtige met donkerbruin afgezette, tamelijk scherp afstekende centrale dwarslijnen die schuin over de voorvleugel naar de binnenrand lopen waar ze elkaar ontmoeten en in elkaar overgaan. In het hierdoor omsloten middenveld ligt tegen de voorrand een markante donkerbruin tot zwartachtige vlek met daarin een langgerekte, witachtig gerande ringvlek. De niervlek is vaag zichtbaar als lichte vlek en heeft doorgaans evenals de ringvlek een duidelijke lila tint. De grondkleur van de voorvleugel verdonkert zich richting de achterrand. De sterkte van de bruine en lila kleuren kunnen variƫren.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

In het buitenland primair in steppegebieden, daarnaast in open landschappen met grasland en struiken waarbij de soort in de meer noordelijke gebieden drogere habitats prefereert.

Planten

In het buitenland diverse kruidachtige planten waaronder bijvoet, boerenwormkruid, paardenbloem en munt.

Waardplant

Bijvoet
Artemisia

Munt
Mentha

Paardenbloem
Taraxacum

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

bochtige smele-uil
Photedes minima

bont halmuiltje
Oligia versicolor

roetvlek
Xylena exsoleta

zeggeboorder
Denticucullus pygmina

bleke grasworteluil
Apamea lithoxylaea

kastanjebruine uil
Xestia castanea

Alle soorten uit deze familie