kleine rietvink Simyra albovenosa

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor, maar wordt vooral waargenomen in alle kustprovincies. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin april-half september in twee generaties; soms enkele exemplaren van een partiële derde generatie in oktober. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht; overdag verbergen ze zich tussen verdord riet.

Levenscyclus

Rups: juni en begin augustus-begin oktober. De rups is zowel ´s nachts als overdag actief. De soort overwintert als pop in een cocon tussen rietbladeren of in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Reed Dagger

Duitse naam

Ried-Weissstriemeneule

Franse naam

la Noctuelle veineuse

Synoniemen

Arsilonche albovenosa, Cryphia bryoleuca, Cryphia bryophila, Cryphia bryopsis, Cryphia euthales, Cryphia jaspidia, Arsilonche venosa, Simyra venosa

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Kleine rietvink is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).
Waarom deze soort gezien wordt als een kleine Euthrix potatoria, rietvink, is niet duidelijk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Simyra: Simyra is een Phoenisische stad; de naam heeft geen enthomologische betekenis.
albovenosa: albus is wit en venosus is met aders. De aders op de voorvleugel zijn witter dan de licht beige grondkleur.

Auteursnaam en jaartal

(Goeze, 1781)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-20 mm. Deze uil lijkt sterk op de Mythimna-soorten, maar is daarvan te onderscheiden door de zuiver witte achtervleugel. Afgezien van een zwartachtige veeg vanuit het wortelveld en één of twee donkere vegen in het zoomveld heeft deze uil een opmerkelijk effen, lichtgekleurde voorvleugel.

Gelijkende soorten vlinder

De grijze grasuil (Mythimna pudorina) heeft een grijsachtig bruine achtervleugel en de spitsvleugelgrasuil (M. straminea) heeft donkere aders en een rij zwartachtige streepjes in de achtervleugel.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Moerasachtige gebieden.

Planten

Vooral riet, maar ook grote wederik, waterzuring, pluimzegge, galigaan en wilg.

Waardplant

Zegge
Carex

Galigaan
Cladium

Wederik
Lysimachia

Riet
Phragmites

Zuring
Rumex

Wilg
Salix

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie