paarsbandspanner Rhodostrophia vibicaria

De hoeveelheid roze op de vleugels van de paarsbandspanner is zeer variabel.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Sterrhinae / Rhodostrophia vibicaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt voornamelijk voor in de duinen en op de Veluwe. RL: bedreigd.

Rode lijst
bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 14-16 mm. Een leemgele, soms groenachtig bestoven spanner met op zowel de voor- als de achtervleugel opvallende paarsroze dwarslijnen. De middelste dwarslijn gaat aan de buitenzijde soms over in een paarsroze schaduw of band. De franje is eveneens paarsroze van kleur en soms geldt dit voor het hele zoomveld. De kleurintensiteit varieert; er bestaan ook zeer bleke exemplaren, nagenoeg zonder paarsroze. Op de voorvleugel bevindt zich een kleine ronde of langwerpige middenstip.

Gelijkende soorten vlinder

Exemplaren zonder roze lijken enigszins op de grijze stipspanner (I. aversata); deze heeft echter altijd een donkere middenstip op de achtervleugel.

Gelijkende soorten vlinder

grijze stipspanner
Idaea aversata

Gelijkende soorten rups

Roodstreepspanner (Rhodometra sacraria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

roodstreepspanner
Rhodometra sacraria

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Waardplanten

Diverse planten en struiken, waaronder sleedoorn en brem.

Habitat

Habitat: Warme droge graslanden.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin september in één, soms twee niet duidelijk gescheiden generaties. De vlinders komen op licht; overdag rusten ze aan twijgen en zijn ze gemakkelijk te verstoren.

België

Zeer zeldzaam en beperkt tot Wallonië. Wijdverbreid in de kalkstreek, daarbuiten nagenoeg ontbrekend.

Mondiaal

Met hiaten verbreid in Midden- en Oost-Europa tot Siberië; in het noorden: de Baltische landen en Zuid-Scandinavië, in het zuiden: Noord-Afrika, Spanje, het Middellandse Zeegebied, de Balkan, Klein-Azië tot in het westen van Centraal-Azië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Duitse naam
Rotbandspanner
Franse naam
la Bande rouge , la Flagellée
Oud Nederlandse naam
breedgebandeerde duinspanner, bremspanner
Synoniemen
Pellonia vibicaria, Aspilates vibicaria
Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
De tekening van deze bandspanner is paarsachtig.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Clerck, 1759)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

gallendwergspanner
Eupithecia analoga

dennendwergspanner
Eupithecia indigata

schaduwstipspanner
Idaea rusticata

gele kustspanner
Aspitates ochrearia

valeriaandwergspanner
Eupithecia valerianata

zoomspanner
Epione vespertaria

alle soorten uit deze familie