oranje bruinbandspanner Cidaria fulvata

De oranje bruinbandspanner is goed herkenbaar aan zijn kleur en tekening.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Cidaria fulvata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt in de kustprovincies en op diverse plaatsen in het binnenland voor. RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-14 mm. Goed herkenbaar door de helder oranjegele voorvleugel en de onregelmatig gevormde roodbruine middenband. Er is weinig variatie.

Kenmerken rups

Tot 19 mm; blauwachtig groen of geelachtig groen met gele banden tussen de segmenten; over het midden van de rug een donkergroene lengtestreep met aan weerszijden daarvan een lichte witachtige lengtestreep; soms aan weerszijden daarvan een rij duidelijke roodachtig bruine vlekjes; kop groen, aan de bovenkant licht ingesneden.

Gelijkende soorten rups

Gehoekte schimmelspanner (Dysstroma citrata), schimmelspanner (Dysstroma truncata), papegaaitje (Chloroclysta siterata) en kleine wortelhoutspanner (Electrophaes corylata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

papegaaitje
Chloroclysta siterata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

gehoekte schimmelspanner
Dysstroma citrata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

schimmelspanner
Dysstroma truncata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

kleine wortelhoutspanner
Electrophaes corylata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind juli in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering vaak in de buurt van de waardplant en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De rups verpopt zich in een losse cocon tussen de bladeren van de waardplant. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Waardplanten

Diverse soorten wilde en gekweekte roos.

Habitat

Open loofbossen, duinen, ruige graslanden en struwelen; ook parken en tuinen in stedelijke omgeving.

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt in de kustprovincies en op diverse plaatsen in het binnenland voor. RL: gevoelig.

Belgiƫ

Zeer zeldzaam in Vlaanderen. Beperkt tot de duinen (lokaal talrijk en toegenomen), het West-Vlaamse Heuvelland, het Antwerps havengebied en de Maasvallei. In Wallonië vrij algemeen en wijdverbreid ten zuiden van Samber en Maas.

Mondiaal

Van Spanje, Frankrijk en de Britse eilanden in het westen tot in het oosten de middenaziatische gebergten, het Amoergebied en Kamtsjatka; in het noorden tot Midden-Scandinavië, in het zuiden tot Italië, de Balkanlanden, Klein-Azië, de Kaukasus en het Kaspische gebied tot Pamir en Noord-India.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Barred Yellow
Duitse naam
Gelber Rosen-Bindenspanner
Franse naam
la Cidarie fauve
Synoniemen
Larentia fulvata
Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
De hoofdkleur van deze bandspanner is oranjegeel en de brede dwarsband is bruinachtig.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Cidaria: Cidaria is een titel van Ceres, de god van de landbouw; dit is een uitleg van Treitschke zelf.
fulvata: Fulvus is tanig geel, de grondkleur van de vlinder.

Auteursnaam en jaartal
(Forster, 1771)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

lindeknotsvlinder
Plagodis dolabraria

geveerde walstrospanner
Nebula salicata

kleine herculesspanner
Cepphis advenaria

schijn-sparspanner
Thera britannica

berkenwintervlinder
Operophtera fagata

eikendwergspanner
Eupithecia dodoneata

alle soorten uit deze familie