oranje bruinbandspanner Cidaria fulvata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt in de kustprovincies en op diverse plaatsen in het binnenland voor. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind juli in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering vaak in de buurt van de waardplant en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De rups verpopt zich in een losse cocon tussen de bladeren van de waardplant. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Barred Yellow

Duitse naam

Gelber Rosen-Bindenspanner

Franse naam

la Cidarie fauve

Synoniemen

Larentia fulvata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
De hoofdkleur van deze bandspanner is oranjegeel en de brede dwarsband is bruinachtig.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Cidaria: Cidaria is een titel van Ceres, de god van de landbouw; dit is een uitleg van Treitschke zelf.
fulvata: Fulvus is tanig geel, de grondkleur van de vlinder.

Auteursnaam en jaartal

(Forster, 1771)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-14 mm. Goed herkenbaar door de helder oranjegele voorvleugel en de onregelmatig gevormde roodbruine middenband. Er is weinig variatie.

Kenmerken rups

Tot 19 mm; blauwachtig groen of geelachtig groen met gele banden tussen de segmenten; over het midden van de rug een donkergroene lengtestreep met aan weerszijden daarvan een lichte witachtige lengtestreep; soms aan weerszijden daarvan een rij duidelijke roodachtig bruine vlekjes; kop groen, aan de bovenkant licht ingesneden.

Gelijkende soorten rups

Gehoekte schimmelspanner (Dysstroma citrata), schimmelspanner (Dysstroma truncata), papegaaitje (Chloroclysta siterata) en kleine wortelhoutspanner (Electrophaes corylata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Open loofbossen, duinen, ruige graslanden en struwelen; ook parken en tuinen in stedelijke omgeving.

Planten

Diverse soorten wilde en gekweekte roos.

Waardplant

Roos
Rosa

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie