rouwspanner Odezia atrata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Odezia atrata
Groep
Nachtvlinder die dagactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn een aantal recente waarnemingen bekend uit Limburg (2007, 2013).

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 12-15 mm. Een opvallend, vrijwel effen roetzwart spannertje, waarvan de kleur in de loop van de vliegtijd vervaagt tot bruinzwart. De voorvleugel heeft bij de vleugelpunt een opvallend kalkwit randje.

Gelijkende soorten vlinder

Geen resultaten.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De verpopping vindt plaats in de grond. De soort overwintert als ei.

Waardplanten

Vooral dolle kervel.

Habitat

Habitat: Graslanden, oude hooilanden en andere braakliggende landbouwgrond, struwelen, bosranden en beekoevers.

Vliegtijd en gedrag

Juni-begin augustus in één generatie. De vlinders zijn overdag actief bij zonnig weer, maar de mannetjes vliegen ook nog als het bewolkt is. Ze bezoeken graag bloemen.

België

Vrij zeldzaam en lokaal algemeen in Luik, Luxemburg en Namen.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland, West- en Midden-Europa inclusief de Britse eilanden via de gematigde zone tot Sachalin en het Amoer-Oessoeri-gebied, ook in Mongolië; in het noorden tot in Midden-Scandinavië en in het zuiden Italië en de Balkan. Een siberische soort die in Zuid- en Midden-Duitsland voorkeur heeft voor berggebieden, in Noord-Duitsland echter voor de vlakten (Warnecke 1942).

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Engelse naam
Chimney Sweeper
Duitse naam
Kaminfegerle
Oud Nederlandse naam
schoorsteenveger, zwarte kervelspanner, zwarte schermbloemspanner
Toelichting Nederlandse naam

De vlinder is zwart (op een klein streepje wit bij de vleugelpunt na). Een relatie met rouw ligt dan voor de hand. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Odezia: hodos = een weg en hexomai = zitten. Deze soort zit graag op vochtige, kale grond. Het weglaten van de beginletter 'h' is gewoon voor Franse auteurs.
atrata: ater = zwart, verwijzend naar de grondkleur

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

roodbruine walstrospanner
Catarhoe rubidata

witroze stipspanner
Scopula emutaria

meidoornspanner
Theria primaria

zomervlinder
Geometra papilionaria

vlekstipspanner
Idaea dimidiata

bruine grijsbandspanner
Cabera exanthemata

alle soorten uit deze familie