klaverblaadje Macaria notata

De zwarte vlek in de vorm van een pootafdruk op de voorvleugel is een opvallend kenmerk van het klaverblaadje.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Macaria notata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 14-16 mm. De combinatie van de zwarte vlek in de vorm van een pootafdruk midden op de witachtige, grijsbruin gespikkelde voorvleugel, de duidelijke donkergerande uitholling in de voorste helft van de achterrand van de voorvleugel en de sterk gepunte achtervleugel, maakt onderscheid met andere soorten gemakkelijk, met uitzondering van het donker klaverblaadje (M. alternata).

Uiterlijk Carter: Tot 24 mm; lichaam olijfgroen met bruine tekening op rug en flanken of bruin met donkere tekening op de rug en groen onder de spiracula; kop gewoonlijk donkerbruin, soms groen.

Gelijkende soorten vlinder

Zie het donker klaverblaadje (M. alternata).

Gelijkende soorten vlinder

donker klaverblaadje
Macaria alternata

Gelijkende soorten rups

Donker klaverblaadje (Macaria alternata) en vierkantspikkelspanner (Paradarisa consonaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

vierkantspikkelspanner
Paradarisa consonaria

donker klaverblaadje
Macaria alternata

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Waardplanten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor berk.

Habitat

Habitat: Open loofbossen met berkenstruweel, vaak op kalkrijke grond of zandgrond; ook beboste heiden.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind augustus in twee generaties. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen in kleine aantallen op licht. Overdag laten ze zich gemakkelijk uit het struikgewas opjagen.

België

Vrij algemeen in het hele land.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland via West- en Midden-Europa tot Siberië. In Oost-Azië vliegt ssp. kirina (Wehrli, 1940). De nominaatvorm in het zuiden van Europa het noordelijk Middellandse Zeegebied, de Balkan en de Zwarte Zee tot Kaukasië; in het noorden tot boven de poolcirkel.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Engelse naam
Peacock Moth
Duitse naam
Hellgrauer Eckflügelspanner
Franse naam
la Philobie tachetée
Synoniemen
Semiothisa notata, Macaria notataria
Toelichting Nederlandse naam

Klaverblaadje is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

notata: nota = een merkteken, een letter; dit merkteken is de zwartachtige postdiscale vlek, door de aders karakteristiek verdeeld in een aantal segmenten. Linnaeus zegt dat het er vier zijn.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

moerasstipspanner
Scopula corrivalaria

appeltak
Campaea margaritaria

echt-walstrospanner
Phibalapteryx virgata

zuidelijke bandspanner
Nycterosea obstipata

koolbandspanner
Xanthorhoe designata

kleine zomervlinder
Hemithea aestivaria

alle soorten uit deze familie