bandstipspanner Idaea degeneraria

Op 20 augustus 2020 is de bandstipspanner voor het eerst in Nederland waargenomen.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Sterrhinae / Idaea degeneraria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Op 21 mei 2016 voor het eerst in Vlaanderen waargenomen, op 20 augustus 2020 voor het eerst in Nederland waargenomen in de Noord-Hollandse duinen. Vervolgens was er een waarneming op 17 mei 2022 in Gelderland.

Rode lijst
nieuwkomer

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-25 mm. De grondkleur van de vleugels is okergeel tot licht beige; ze zijn langwerpig en lopen spits toe. Op de voor- en achtervleugels bevinden zich een aantal donkere vegen die bij volledig gespreide vleugels een band vormen. Deze band is niet bij ieder exemplaar even donker. De zwarte stippen op de voor- en achtervleugel zijn duidelijk zichtbaar.

Gelijkende soorten vlinder

De grijze stipspanner kan ook een donkere band hebben, deze loopt echter precies tussen de twee dwarslijnen en is scherp begrenst. Bij de bandstipspanner is de donkere band vaag begrenst en deze ligt meer richting de kop. De schaduwstipspanner is kleiner, heeft een scherper afgetekende band met een gelobte rand en heeft vaak meer tekening op de bovenkant van de ondervleugels.

grijze stipspanner
Idaea aversata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

schaduwstipspanner
Idaea rusticata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

Zeldzaamheid

Op 21 mei 2016 voor het eerst in Vlaanderen waargenomen, op 20 augustus 2020 voor het eerst in Nederland waargenomen in de Noord-Hollandse duinen. Vervolgens was er een waarneming op 17 mei 2022 in Gelderland.

België

Op 21 mei 2016 voor het eerst waargenomen in Vlaanderen. 

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Portland ribbon wave
Duitse naam
Zweifarbiger Doppellinien-Zwergspanner
Franse naam
L'Acidalie dégénérée
Auteursnaam en jaartal
Hübner, 1799

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

crème stipspanner
Scopula ternata

fruitboomdwergspanner
Eupithecia insigniata

eikentak
Gerinia honoraria

gemarmerde oogspanner
Cyclophora pendularia

novemberspanner
Epirrita autumnata

paarsbandspanner
Rhodostrophia vibicaria

alle soorten uit deze familie