eikentak Campaea honoraria

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Campaea honoraria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

De laatste waarneming dateert van 1926 uit de Imbosch. Kwam voor op de Veluwe.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: ♂ 20-23 mm, ♀ 35-38 mm. De voorvleugel van het vrouwtje is geelachtig bruingrijs, die van het mannetje meer roodachtig grijs. Over de voorvleugel lopen tamelijk rechte donkere dwarslijnen die aan een kant zijn afgezet met een witte lijn. In de spitse vleugelpunt bevindt zich een donker lijntje. De geschulpte achterrand van zowel de voor- als de achtervleugel heeft een stompe hoek en op alle vier de vleugels bevindt zich een kleine donkere middenstip.

Gelijkende soorten vlinder

Lijkt op de veel algemnere appeltak (C. margaritaria), maar de grondkleur is duidelijk anders en de achterrand is bij de appeltak minder hoekig.

Gelijkende soorten vlinder

appeltak
Campaea margaritaria

Kenmerken rups

Ter Haar: Rups is asgrijs met donkere, stofkleurige rug- en zijlijn; kop zwart; buik grijs.

Levenscyclus

De soort overwintert als pop.

Waardplanten

Eik.

Vliegtijd en gedrag

April-half juni en juli-september in twee generaties. De vlinder vliegt zeer laat in de nacht en wordt daardoor waarschijnlijk weinig waargenomen.

België

Een zeer zeldzame soort die recent uitsluitend voorkomt op warme droge hellingen in Namen; na 1980 niet meer waargenomen in Luik.

Mondiaal

Verbreid over Zuid-, Midden en Zuidwest-Europa (behalve Rusland), België, Nederland, Midden- en Noord-Italië, Dalmatië en Noordwest-Afrika.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Franse naam
la Phalène honorée
Synoniemen
Metrocampa honoraria
Toelichting Nederlandse naam

eikentak
De rups van deze soort heeft, net als veel andere spannersoorten, het uiterlijk van een boomtakje. Waarom juist het takje van een appelboom bij deze soort werd gekozen is niet geheel duidelijk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Campaea: kampe = een buiging, een veranderde richting, maar ook een rups. Lamarck vestigt aandacht op beide betekenissen.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

boterbloempje
Pseudopanthera macularia

schaduwstipspanner
Idaea rusticata

oranje bremspanner
Isturgia limbaria

lindeknotsvlinder
Plagodis dolabraria

geblokte stipspanner
Idaea emarginata

tweelingbosrankspanner
Horisme radicaria

alle soorten uit deze familie