schimmelspanner Dysstroma truncata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-oktober in twee generaties. De vlinders zijn overdag gemakkelijk op te jagen. Ze komen goed op licht en soms op smeer, overrijpe bramen en bloemen.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en september-mei. De soort overwintert als halfvolgroeide rups en verpopt zich tussen de bladeren van de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Common Marbled Carpet

Duitse naam

Möndchenflecken-Bindenspanner

Franse naam

la Cidarie roussâtre

Oud Nederlandse naam

de schimmel, gemarmerde bessenvlinder

Synoniemen

Chloroclysta truncata, Larentia truncata, Cidaria truncata, Cidaria russata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De schimmel is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw). Wat de schimmel betekent blijft onduidelijk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Chloroclysta: khloros is groenachtig geel en kluzo is wegwassen. Dit slaat op het vluchtige karater van de groenige kleuren van dit genus.
truncata: trunco is afhakken; de medinale band eindigt veelal zeer abrupt.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-19 mm. Een zeer variabele soort die in de meeste gevallen sterk lijkt op de gehoekte schimmelspanner (D. citrata). De buitenste dwarslijn op de onderzijde van de achtervleugel loopt vaak in een mooie afgeronde boog over de vleugel. Het donkere wortelveld is doorgaans afgerond. Op de lichtgrijze achtervleugel is vaak een golflijn aanwezig die uit witte vlekken bestaat. Goed te herkennen is de variant met een opvallende grote oranjebruine of roodachtig bruine vlek op het middenveld van de voorvleugel.

Kenmerken rups

Tot 24 mm; groen met gele banden tussen de segmenten, soms met een brede rode band of rode veegjes onder de spiracula. Ongetekende rupsen lijken sterk op die van C. citrata, maar zijn slanker en hebben twee opvallende puntjes op de staart.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de gehoekte schimmelspanner (D. citrata).

Gelijkende soorten rups

Gehoekte schimmelspanner (Dysstroma citrata), papegaaitje (Chloroclysta siterata), oranje bruinbandspanner (Cidaria fulvata) en kleine wortelhoutspanner (Electrophaes corylata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral tuinen, parken, loofbossen, struwelen op graslanden, moerassen en heiden.

Planten

Diverse struiken en kruidachtige planten, zoals wilg, berk, braam en bosbes.

Waardplant

Berk
Betula

Braam
Rubus

Wilg
Salix

Bosbes
Vaccinium

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie