dubbelhoekbandspanner Euphyia biangulata

Van de dubbelhoekbandspanner zijn haast geen recente waarnemingen in Nederland bekend.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Euphyia biangulata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

De laatste bekende waarneming dateert uit 2018 in Berkelaar. De laatste waarneming daarvoor dateert uit 1973 in Heerde.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-17 mm. Heeft op de voorvleugel een opvallende brede donkere middenband met een dubbel getande buitenrand; deze steekt uit in de witte zone die voorafgaat aan de donkerder achterrand. Kenmerkt zich door de aanwezigheid van groene schubben in het wortelveld; alsof er een laagje algen groeit. De achtervleugel heeft een bruinachtig witte kleur met een donkere rand.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de gewone bandspanner (Epirrhoe alternata), de bosbandspanner (Epirrhoe rivata), de witbandspanner (Spargania luctuata) en de scherphoekbandspanner (E. unangulata).

witbandspanner
Spargania luctuata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

bosbandspanner
Epirrhoe rivata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

scherphoekbandspanner
Euphyia unangulata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

gewone bandspanner
Epirrhoe alternata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-begin augustus in één generatie. De vlinders komen gewoonlijk pas na middernacht op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups foerageert ´s nachts. De soort overwintert als pop in een cocon in losse aarde.

Waardplanten

Vogelmuur; waarschijnlijk ook andere soorten muur.

Habitat

Vochtige bossen en struwelen.

Zeldzaamheid

De laatste bekende waarneming dateert uit 2018 in Berkelaar. De laatste waarneming daarvoor dateert uit 1973 in Heerde.

België

Beperkt tot Wallonië. Zeer zeldzaam, maar wijdverbreid ten zuiden van Samber en Maas. Vroeger ook gemeld uit Oost-Vlaanderen.

Mondiaal

Van de Britse eilanden, West- en Midden-Europa tot de Oeral; in het noorden tot Zuid-Zweden en Zuid-Finnland (ssp. baltica Prout 1938); in het zuiden: van Spanje via Italië naar de Balkan en verder Klein-Azië en de Kaukasus.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Cloaked Carpet
Duitse naam
Zweizahn-Winkelspanner
Franse naam
la Cidarie-pivert
Synoniemen
Euphyia picata, Cidaria picata, Larentia picata
Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
Dubbelhoek verwijst naar de dubbele punt aan de buitenrand van de band. Zie ook 'toelichting wetenschappelijke naam'.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Euphyia: euphuia is er goed uitzien, lovend, prijzend.
biangulata: biangulatus is dubbel gehoekt, wijzend op de dubbele tand die vanuit de middenband richting achterrand wijst.

Auteursnaam en jaartal
(Haworth, 1809)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

wilgendwergspanner
Eupithecia tenuiata

geblokte zomervlinder
Thalera fimbrialis

grote bruine spanner
Gnophos furvata

grijze dwergspanner
Eupithecia subfuscata

tijmstipspanner
Scopula decorata

melkwitte zomervlinder
Jodis lactearia

alle soorten uit deze familie