blauwvleugeluil Peridroma saucia

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Een trekvlinder die vooral wordt waargenomen in de kuststreek, maar ook geregeld in het binnenland wordt gezien; soms schadelijk in kassen.

Rode lijst

trekvlinder

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half november in twee of drie generaties. De vlinders komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: in Nederland te zien van juli tot ver in de herfst. De rups foerageert ´s nachts en verpopt zich in een holletje in de grond. De soort overwintert in Zuid-Europa als rups; kan de Nederlandse winters normaal gesproken niet overleven.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Pearly Underwing

Franse naam

la Noctulelle blessée

Synoniemen

Agrotis saucia, Rhyacia saucia

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De doorschijnende achtervleugel heeft een blauwachtige parelmoerglans.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Peridroma: peridromos is er omheen lopen, naar de ring die om de niervlek loopt.
saucia: saucius is gewond, naar de roodachtige tint op de voorvleugel, hetgeen op bloeden zou lijken.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1808)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 19-23 mm. Een vrij grote uil met een lange egaal gekleurde voorvleugel met een vrij spitse vleugelpunt. De kleur van de voorvleugel is variabel en loopt uiteen van vaalgeel met een donkerbruine tekening tot bijna effen zwartachtig bruin met roodbruin langs de voorrand en de achterrand. Bij lichtere exemplaren zijn de grote, doorgaans donkere niervlek en de lichte ringvlek goed zichtbaar; bij donkere exemplaren vallen ze niet altijd op. De doorschijnende achtervleugel heeft een blauwachtige parelmoerglans; de aders en de zoom zijn donkerder. Op de kop bevindt zich een korte grijze ‘hanenkam’.

Kenmerken rups

Tot 42 mm; vrij plomp, achterste segmenten enigszins gezwollen; lichaam grijsachtig bruin met op de bovenzijde een purperachtig rode zweem; over de rug twee rijen zwarte streepjes, die op het elfde segment in een dwarsband eindigen met daarachter een opvallende, witachtige veeg; kop bruin met zwartachtige banden.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de gewone velduil (Agrotis segetum) en de grote worteluil (Agrotis ipsilon).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Kan als trekvlinder in vele biotopen worden gevonden, maar heeft een voorkeur voor warme en droge gebieden zoals duinen, ruderale terreinen, extensieve landbouwgebieden en open landschappen in het algemeen.

Planten

Diverse kruidachtige planten, waaronder paardenbloem, zuring, klaver en koolzaad; ook sla en andere gekweekte planten.

Waardplant

Kool
Brassica

Sla
Lactuca

Zuring
Rumex

Paardenbloem
Taraxacum

Klaver
Trifolium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie