blauwvleugeluil Peridroma saucia

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Noctuinae / Peridroma saucia
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Een trekvlinder die vooral wordt waargenomen in de kuststreek, maar ook geregeld in het binnenland wordt gezien; soms schadelijk in kassen.

Rode lijst
trekvlinder

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 19-23 mm. Een vrij grote uil met een lange egaal gekleurde voorvleugel met een vrij spitse vleugelpunt. De kleur van de voorvleugel is variabel en loopt uiteen van vaalgeel met een donkerbruine tekening tot bijna effen zwartachtig bruin met roodbruin langs de voorrand en de achterrand. Bij lichtere exemplaren zijn de grote, doorgaans donkere niervlek en de lichte ringvlek goed zichtbaar; bij donkere exemplaren vallen ze niet altijd op. De doorschijnende achtervleugel heeft een blauwachtige parelmoerglans; de aders en de zoom zijn donkerder. Op de kop bevindt zich een korte grijze ‘hanenkam’.

Kenmerken rups

Tot 42 mm; vrij plomp, achterste segmenten enigszins gezwollen; lichaam grijsachtig bruin met op de bovenzijde een purperachtig rode zweem; over de rug twee rijen zwarte streepjes, die op het elfde segment in een dwarsband eindigen met daarachter een opvallende, witachtige veeg; kop bruin met zwartachtige banden.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de gewone velduil (Agrotis segetum) en de grote worteluil (Agrotis ipsilon).

grote worteluil
Agrotis ipsilon
NOCTUIDAE: Noctuinae

gewone velduil
Agrotis segetum
NOCTUIDAE: Noctuinae

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half november in twee of drie generaties. De vlinders komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: in Nederland te zien van juli tot ver in de herfst. De rups foerageert ´s nachts en verpopt zich in een holletje in de grond. De soort overwintert in Zuid-Europa als rups; kan de Nederlandse winters normaal gesproken niet overleven.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder paardenbloem, zuring, klaver en koolzaad; ook sla en andere gekweekte planten.

Habitat

Kan als trekvlinder in vele biotopen worden gevonden, maar heeft een voorkeur voor warme en droge gebieden zoals duinen, ruderale terreinen, extensieve landbouwgebieden en open landschappen in het algemeen.

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Een trekvlinder die vooral wordt waargenomen in de kuststreek, maar ook geregeld in het binnenland wordt gezien; soms schadelijk in kassen.

België

Zeer zeldzaam. Een trekvlinder die niet jaarlijks wordt waargenomen.

Mondiaal

Palearctische soort (in het zuiden inheems naar het noorden als trekker tot IJsland en Midden-Scandinavië).

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Pearly Underwing
Franse naam
la Noctulelle blessée
Synoniemen
Agrotis saucia, Rhyacia saucia
Toelichting Nederlandse naam

De doorschijnende achtervleugel heeft een blauwachtige parelmoerglans.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Peridroma: peridromos is er omheen lopen, naar de ring die om de niervlek loopt.
saucia: saucius is gewond, naar de roodachtige tint op de voorvleugel, hetgeen op bloeden zou lijken.

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1808)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

geelbruine herfstuil
Agrochola macilenta

grauwe grasuil
Apamea remissa

absintmonnik
Cucullia absinthii

donker brandnetelkapje
Abrostola triplasia

spitsvleugelgrasuil
Mythimna straminea

geoogde w-uil
Lacanobia contigua

alle soorten uit deze familie