boserebia Erebia ligea

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)

Zeldzaamheid

Een dwaalgast die in de eerste helft van de twintigste eeuw tweemaal in Nederland is waargenomen. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Eifel en in de Hoge Venen in België.

Rode lijst

niet beschouwd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-begin augustus in één generatie per twee jaar.

Levenscyclus

De eerste overwintering vindt plaats als ei, de tweede als halfvolgroeide rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Arran Brown

Duitse naam

Grosser Mohrenfalter, Wald-Mohrenfalter, Weissbindiger Mohrenfalter

Franse naam

Grand Moiré, Moiré blanc-fascie

Oud Nederlandse naam

moorvlinder

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Erebia: erebus is de donkere afscheiding tussen de aarde en Hades, de onderwereld; vanwege het donkere uiterlijk van de vlinders.
ligea: Ligea is de naam van een van de Nereïden of Sirenen.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 22-26 mm. Deze erebia is vrij groot en heeft als enige in Noordwest-Europa een sterk geblokte franje. Kenmerkend is ook het begin van een witte band op de onderkant van de achtervleugel.

Gelijkende soorten vlinder

De zomererebia en de voorjaarserebia hebben geen opvallend geblokte franje en missen de witte vlek op de onderkant van de achtervleugel.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Open plekken in het bos en bosranden.

Planten

Waardplanten zijn diverse grassen.

Waardplant

Smele
Deschampsia

Zwenkgras
Festuca

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

Alle soorten uit deze familie