tweestreepgrasuil Mythimna turca

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Een soort die vrijwel alleen voorkomt in de zuidelijke en de oostelijke helft van het land; vooral in Noord-Brabant. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als jonge rups. De rups foerageert ´s nachts en houdt zich overdag verborgen; verpopt zich in een cocon in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Double Line

Duitse naam

Rotbraune Graseule

Franse naam

la Noctuelle turque

Synoniemen

Leucania turca

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Alle grasuilen hebben een relatie met grassen.
De twee dwarslijnen op de voorvleugels van deze soort zijn kenmerkend.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Mythimna: Mithimna is een stad op het eiland Lesbos. Deze uitleg komt van Treitschke die 'Die Schmetterlinge von Europa' afmaakte na de dood van Ochsenheimer. Sodoffsky (1837) verbeterde de spelling naar Mithimna.
turca: turca is Turks rood, een kleurstof die bereid wordt uit meekrap. Dit verwijst naar de grondkleur van de vlinder.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1761)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-23 mm. Deze grote uil is te herkennen aan de brede warmbruine, soms rossig getinte voorvleugel en de opvallende, brede donkere middelste dwarslijnen. In het middenveld bevindt zich een kenmerkende witte vlek die enigszins doet denken aan een gleuf.

Gelijkende soorten vlinder

De gekraagde grasuil (M. ferrago) mist de brede donkere middelste dwarslijnen. Verwarring is mogelijk met donkere exemplaren van de drielijnuil (Charanyca trigrammica); deze soort is echter kleiner en heeft geen witte vlek in het middenveld.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bosranden, natte heiden en andere vochtige, grazige plaatsen in bosachtige gebieden.

Planten

Diverse grassen, waaronder pijpenstrootje en kropaar.

Waardplant

Kropaar
Dactylis

Veldbies
Luzula

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie