gevlamde grasuil Eremobia ochroleuca

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Van deze soort zijn geen recente waarnemingen bekend. In 2021 werd de gevlamde grasuil waargenomen in Zeeland. Er werden zo'n 30 exemplaren aangetroffen. In 2017 was de soort ook gezien nabij Borsele. De laatste waarneming van daarvoor dateert uit 1971 in Limburg.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin juli-half augustus in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen. Ze kunnen overdag worden aangetroffen op bloemen van knoopkruid.

Levenscyclus

Rups: april-juli. De rups is zowel overdag als ´s nachts actief. De verpopping vindt plaats in een cocon in de grond. De soort overwintert als ei.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Dusky Sallow

Duitse naam

Ockerfarbene Queckeneule

Franse naam

la Noctuelle jaunâtre

Synoniemen

Ilarus ochroleuca, Hadena ochroleuca

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Alle grasuilen hebben een relatie met grassen.
Door kleur en tekening is op de voorvleugels een gevlamd uiterlijk ontstaan.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Eremobia: eremos is alleen, gedeserteerd en bioo is wonen. Hiermee doelt Stephens op het habitat van deze soort: 'in de zon liggende heideachtige duinen', de nadruk ligt op de geïsoleerdheid en niet op de droogheid van het gebied. De soort was een zeldzaamheid.
ochroleuca: okhros is bleek geel en leukos is wit, doelend op de grondkleur van de vlinder.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Deze uil is goed te herkennen aan de bont geschakeerde bruinachtige voorvleugel met de grillige middenband; de tinten bruin zijn variabel, maar de tekening is constant. De lichte geelbruine grondkleur wordt afgewisseld met olijfbruine of roodachtig bruine tinten, de vleugelzoom is licht strokleurig en de franje is geblokt. Opvallend is de brede grillige band in het middenveld. Het middelste gedeelte daarvan is donkerbruin, sterk getand en halverwege smal toegeknepen of onderbroken. Aan beide zijden van de band ligt een dikke onregelmatige en sterk contrasterende witte rand, die vooral aan de buitenzijde vrij breed kan zijn. De achtervleugel is bruinachtig grijs met een donkerdere zoom.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de oorsilene-uil (Hadena irregularis).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Graslanden en andere grazige plaatsen; ook bosranden, wegbermen en spoordijken.

Planten

Diverse grassen, waaronder kropaar, glanshaver en kweek; ook granen.

Waardplant

Glanshaver
Arrhenatherum

Kropaar
Dactylis

Kweek
Elytrigia

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie