egale rietboorder Arenostola phragmitidis

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Arenostola phragmitidis
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het land voor; de meeste waarnemingen komen uit het westen en noorden van het land. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Deze tamelijk slank gebouwde uil heeft een opvallend effen voorvleugel met een doffe, grijs- of roodachtig getinte geelbruine grondkleur en een zijdeachtige glans. In de richting van de vleugelzoom wordt de vleugel donkerder en de franje heeft een koffiebruine kleur. De achtervleugel is grijs met een lichtere franje.

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-begin september in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen later in de nacht op licht.

Levenscyclus

Rups: april-juni. De rups leeft in de stengel van de waardplant en wisselt tijdens het groeien geregeld van plant. De verpopping vindt plaats in de strooisellaag. De soort overwintert als ei.

Waardplanten

Riet.

Habitat

Rietlanden en andere plaatsen met riet.

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het land voor; de meeste waarnemingen komen uit het westen en noorden van het land. RL: niet bedreigd.

België

Vrij algemeen in het hele land, maar zeer zeldzaam ten zuiden van Samber en Maas. Lokaal talrijk.

Mondiaal

Centraal-Europa, Voor-Azië, Centraal- en Oost-Azië tot de Grote Oceaan. In Europa naar het noorden tot Midden-Engeland, Zuid-Noorwegen, Zuid-Zweden, Zuid-Finland, Petersburg. Naar het zuiden meestal zeer lokaal tot Midden-Frankrijk, Zwitserland, oostelijk Oostenrijk, Hongarije en Bulgarije. Het blijkt dat phragmitidis in uitbreiding is in Noord- en Midden-Duitsland (Heinicke 1994, Radtke 1995).

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Fen Wainscot
Duitse naam
Gelbweisse Schilfeule
Franse naam
la Noctuelle du roseau à balais , la Noctuelle des roselières
Synoniemen
Calamia phragmitidis, Tapinostola phragmitidis, Leucania phragmitidis, Arenostola semicana
Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van de rietboorders leven in rietstengels.
Na het zien van deze vlinder is egaal geen verrassing meer.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Arenostola: arena is zand en stole is een kledingstuk, een gewaad, naar de zandkleur van de vleugels.
phragmitidis: Phragmites australis, voorheen Arundo phragmites, is riet, de voedselplant van de rups.

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1803)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

gevlamde uil
Actinotia polyodon

rookkleurige worteluil
Euxoa nigricans

boksbaardvlinder
Amphipyra tragopoginis

roodbont heide-uiltje
Anarta myrtilli

volgeling
Noctua comes

bruine heide-uil
Polia bombycina

alle soorten uit deze familie