eikentak Gerinia honoraria

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Gerinia honoraria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

De laatste waarneming dateert van 1926 uit de Imbosch. Kwam voor op de Veluwe.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: ♂ 20-23 mm, ♀ 35-38 mm. De voorvleugel van het vrouwtje is geelachtig bruingrijs, die van het mannetje meer roodachtig grijs. Over de voorvleugel lopen tamelijk rechte donkere dwarslijnen die aan een kant zijn afgezet met een witte lijn. In de spitse vleugelpunt bevindt zich een donker lijntje. De geschulpte achterrand van zowel de voor- als de achtervleugel heeft een stompe hoek en op alle vier de vleugels bevindt zich een kleine donkere middenstip.

Kenmerken rups

Ter Haar: Rups is asgrijs met donkere, stofkleurige rug- en zijlijn; kop zwart; buik grijs.

Gelijkende soorten vlinder

Lijkt op de veel algemenere appeltak (Campaea margaritaria), maar de grondkleur is duidelijk anders en de achterrand is bij de appeltak minder hoekig.

appeltak
Campaea margaritaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

Vliegtijd en gedrag

April-half juni en juli-september in twee generaties. De vlinder vliegt zeer laat in de nacht en wordt daardoor waarschijnlijk weinig waargenomen.

Levenscyclus

De soort overwintert als pop.

Waardplanten

Eik.

Zeldzaamheid

De laatste waarneming dateert van 1926 uit de Imbosch. Kwam voor op de Veluwe.

België

Een zeer zeldzame soort die recent uitsluitend voorkomt op warme droge hellingen in Namen; na 1980 niet meer waargenomen in Luik.

Mondiaal

Verbreid over Zuid-, Midden en Zuidwest-Europa (behalve Rusland), België, Nederland, Midden- en Noord-Italië, Dalmatië en Noordwest-Afrika.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Embellished Thorn
Duitse naam
Rötlichbrauner Eichenspanner
Franse naam
la Phalène honorée
Synoniemen
Metrocampa honoraria, Campaea honoraria
Toelichting Nederlandse naam

eikentak
De rups van deze soort heeft, net als veel andere spannersoorten, het uiterlijk van een boomtakje. Waarom juist het takje van een appelboom bij deze soort werd gekozen is niet geheel duidelijk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Campaea: kampe is een buiging, een veranderde richting, maar ook een rups. Lamarck vestigt aandacht op beide betekenissen.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

strooiselstipspanner
Idaea laevigata

korstmosspanner
Cleorodes lichenaria

variabele spanner
Hydriomena furcata

aangebrande spanner
Ligdia adustata

scherphoekbandspanner
Euphyia unangulata

bonte bandspanner
Epirrhoe tristata

alle soorten uit deze familie