felgeel beertje Eilema lutarella

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Van deze soort zijn slechts enkele waarnemingen bekend, waarvan de laatste dateert uit 1938.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juli-augustus in één generatie.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Dunkelstirniges Flechtenbärchen

Franse naam

le Manteau safran, le Jaunet, la Lithosie safranée

Synoniemen

Lithosia lutarella, Lithosia luteola

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De aanduiding beertje heeft deze soort gemeen met de kleinere soorten uit de familie van de beervlinders (Arctiidae). De naam beervlinders heeft deze familie te danken aan het uiterlijk van de rupsen die dicht behaard zijn en daardoor aan een beer doen denken.
De kleur van dit beertje is opvallend felgeel.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Eilema: eilema is een sluier, een voile; een aantal soorten in dit genus houdt in rust de vleugels helemaal rond het lijf gerold alsof ze zich afzonderen onder een sluier. Zie ook bij E. complana. Spiris heeft dezelfde strekking.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Een klein felgeel beertje met een smalle voorvleugel, die vaak grijs bestoven is op het borststuk en de vleugelbasis. Langs de voorrand van de achtervleugel ligt een duidelijke, vaak brede grijze veeg. Het achterlijf is zwart met een geel uiteinde en het borststuk, de kop en de poten zijn geel. In rust vouwt deze vlinder zijn vleugels om zich heen. Deze soort is vaak lastig te determineren; genitaliënonderzoek kan nodig zijn.

Kenmerken rups

Ter Haar: Rups zwartachtig blauw met korte bruine haren, een zwarte ruglijn en een zijlijn die van boven geel en van onderen wit is.

Gelijkende soorten vlinder

Het klein kokerbeertje (E. pygmaeola) is meestal bleker geel van kleur met geelwitte poten. Opvallend gele exemplaren van het klein kokerbeertje zijn uiterlijk vaak niet te onderscheiden van het felgeel beertje. Het geel beertje (E. sororcula) is juist geler van kleur en mist de grijze bestuiving op het borststuk en de vleugelbasis; bovendien heeft geel beertje zwarte poten.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Planten

In het buitenland: korstmossen op de grond en op stenen.

Waardplant

Gewoon korstmos
Hypogymnia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie