klein kokerbeertje Eilema pygmaeola

Het klein kokerbeertje is een gewone soort in de duinen.
Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
Arctiinae / Eilema pygmaeola
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt voor in de duinen van het vaste land en op de Waddeneilanden; heel zelden een waarneming in het binnenland. RL: bedreigd.

Rode lijst
bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-15 mm. Een klein beertje met een smalle voorvleugel, die grijsachtig wit of lichtgrijs van kleur is en een zijdeachtige glans heeft. In Nederland komen ook exemplaren voor met een lichtgele voorvleugel. Langs de voorrand van de achtervleugel ligt een duidelijke, vaak brede grijze veeg. De vlinder rust met de vleugels in een kokertje om het lichaam gevouwen.

Gelijkende soorten vlinder

Zie het felgeel beertje (E. lutarella). Lijkt ook enigszins op de bleke grasmot (Crambus perlella), een microvlinder uit de familie van de grasmotten (Crambidae); deze houdt de glanzende vleugels in rust echter dakvormig boven het lichaam en heeft lange uitstekende palpen.

felgeel beertje
Eilema lutarella
EREBIDAE: Arctiinae

Gelijkende soorten rups

Glad beertje (Eilema griseola) en streepkokerbeertje (Eilema complana).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

streepkokerbeertje
Eilema complana
EREBIDAE: Arctiinae

glad beertje
Eilema griseola
EREBIDAE: Arctiinae

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-eind augustus in één generatie. De vlinders komen op licht en soms op smeer en bezoeken bloemen van onder andere grote centaurie, jakobskruiskruid en koninginnenkruid.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een los spinsel tussen (korst)mossen.

Waardplanten

(Korst)mossen op stenen en paaltjes.

Habitat

Vooral duinen.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt voor in de duinen van het vaste land en op de Waddeneilanden; heel zelden een waarneming in het binnenland. RL: bedreigd.

België

Zeldzaam, maar wijdverbreid in de kuststreek.

Mondiaal

Van het Iberisch schiereiland en enige kustgebieden van Noord-Afrika (Maghreb) via West-Europa (inclusief Zuid-Engeland) naar het oosten tot Centraal-Azië. In het zuiden via het Middellandse Zeegebied, inclusief Corsica, Sardinië en Sicilië, tot Klein-Azië. In het noorden tot Zuid-Finland.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Pigmy Footman
Duitse naam
Blassstirniges Flechtenbärchen
Franse naam
le Manteau nain
Synoniemen
Lithosia pygmaeola, Lithosia pallifrons
Toelichting Nederlandse naam

De aanduiding beertje heeft deze soort gemeen met de kleinere soorten uit de familie van de beervlinders (Arctiidae). De naam beervlinders heeft deze familie te danken aan het uiterlijk van de rupsen die dicht behaard zijn en daardoor aan een beer doen denken.
Twee beertjes krullen in rust de voorvleugels als een kokertje om het lijf heen en van deze twee kokerbeertjes is dit de kleinste.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Eilema: eilema is een sluier, een voile; een aantal soorten in dit genus houdt in rust de vleugels helemaal rond het lijf gerold alsof ze zich afzonderen onder een sluier. Zie ook bij E. complana. Spiris heeft dezelfde strekking.
pygmaeola: pygmatus is een dwerg; de kleinste Eilema.

Auteursnaam en jaartal
(Doubleday, 1847)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

roomvlek
Arctia villica

gele snuituil
Paracolax tristalis

dubbelstipsnuituil
Hypena obsitalis

wilgenweeskind
Catocala electa

mendicabeer
Diaphora mendica

lijnsnuituil
Herminia tarsipennalis

alle soorten uit deze familie