geel beertje Eilema sororcula

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het land voor; heeft zich de laatste jaren uitgebreid naar het westen en is in aantal toegenomen. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half juli in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen geregeld op licht. Ze kunnen overdag uit takken worden geklopt.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in een losse cocon tussen korstmossen.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Orange Footman

Duitse naam

Dottergelbes Flechtenbärchen

Franse naam

le Manteau jaune

Oud Nederlandse naam

zustertje

Synoniemen

Lithosia sororcula, Wittia sororcula, Lithosia aureola

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De aanduiding beertje heeft deze soort gemeen met de kleinere soorten uit de familie van de beervlinders (Arctiidae). De naam beervlinders heeft deze familie te danken aan het uiterlijk van de rupsen die dicht behaard zijn en daardoor aan een beer doen denken. Kop en vleugels van dit beertje zijn geel, vandaar de toevoeging geel.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Eilema: eilema is een sluier, een voile; een aantal soorten in dit genus houdt in rust de vleugels helemaal rond het lijf gerold alsof ze zich afzonderen onder een sluier. Zie ook bij E. complana. Spiris heeft dezelfde strekking.
sororcula: sororcula is een zusje. Hufnagel geeft geen aanwijzingen over de achtergrond van de naam; ook niet bij andere Eilema's die hij beschreef. Het heeft er alle schijn van dat deze naam slechts een fantasietje is.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1766)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-16 mm. De vorm van de effen eigele voorvleugel is kenmerkend: de voorrand is bij het wortelveld helemaal recht en vertoont dan een sterke kromming in de richting van de vleugelpunt. Er is weinig variatie; afgevlogen exemplaren zijn iets bleker. De vlinder houdt in rust de vleugels plat boven het lichaam.

Gelijkende soorten vlinder

Gele exemplaren van het glad beertje (E. griseola) en van het naaldboombeertje (E. depressa) zijn groter en de voorrand van de voorvleugel is bij beide gelijkmatiger gebogen. Zie ook het felgeel beertje (E. lutarella).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral eiken- en beukenbossen, maar ook dichte sleedoornstruwelen op de zandgronden.

Planten

(Korst)mossen op eik, beuk, europese lork en sleedoorn; soms op andere bomen.

Waardplant

Bladmos
Bryophyta

Gewoon korstmos
Hypogymnia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie