gepluimde snuituil Pechipogo plumigeralis

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Deze soort is in 2006 voor het eerst in Nederland waargenomen in Zeeuws-Vlaanderen en in Zuid-Holland en werd sindsdien allereerst gezien in het westen van het land en in Zuid-Limburg. Is nu sterk in opmars en heeft zich uitgebreid uit tot westen en midden van Nederland.

Rode lijst

nieuwkomer

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juli-oktober in één generatie. In Zuid-Europa meerdere generaties per jaar. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De soort overwintert als rups en verpopt zich in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Plumed Fan-foot

Duitse naam

Steppenheiden-Spannereule

Franse naam

l'Herminie de la garance

Synoniemen

Polypogon plumigeralis

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De snuituilen hebben opvallend naar voren uitstekende palpen (de snuit) op de kop van de vlinder.
De antennes van het mannetje zijn opvallend sterk geveerd (gepluimd).

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1825)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. De voorvleugel van deze snuituil is vaak donker en warm roodachtig bruin van kleur, soms met een grijsachtige tint, en heeft een enigszins golvende achterrand en een naar buiten wijkend puntje aan de vleugelpunt. Kenmerkend zijn de lichte, donkergerande golflijn en de in vergelijking met verwante soorten brede middenvlek, met als bijzonder bijkomend kenmerk de aanwezigheid van een kleine ronde vlek (als ware het een ringvlek). De antennen van het mannetje zijn geveerd en evenals de andere snuituilen heeft deze soort een opvallende 'snuit', gevormd door de lange palpen.

Gelijkende soorten vlinder

Vertoont gelijkenis met exemplaren van de wilgenspanner (Macaria artesiaria) waarvan de roodbruine wig slechts vaag zichtbaar is.

Gelijkende soorten rups

Lijnsnuituil (Herminia tarsipennalis) en geellijnsnuituil (Trisateles emortualis).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Struwelen, parken en tuinen.

Planten

Dood plantenmateriaal van diverse houtige planten, waaronder eik, brem, roos en klimop.

Waardplant

Brem
Cytisus

Klimop
Hedera

Eik
Quercus

Roos
Rosa

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie