gepluimde snuituil Pechipogo plumigeralis

Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
Herminiinae / Pechipogo plumigeralis
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Deze soort is in 2006 voor het eerst in Nederland waargenomen in Zeeuws-Vlaanderen en in Zuid-Holland en werd sindsdien allereerst gezien in het westen van het land en in Zuid-Limburg. Is nu sterk in opmars en heeft zich uitgebreid uit tot westen en midden van Nederland.

Rode lijst
nieuwkomer

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. De voorvleugel van deze snuituil is vaak donker en warm roodachtig bruin van kleur, soms met een grijsachtige tint, en heeft een enigszins golvende achterrand en een naar buiten wijkend puntje aan de vleugelpunt. Kenmerkend zijn de lichte, donkergerande golflijn en de in vergelijking met verwante soorten brede middenvlek, met als bijzonder bijkomend kenmerk de aanwezigheid van een kleine ronde vlek (als ware het een ringvlek). De antennen van het mannetje zijn geveerd en evenals de andere snuituilen heeft deze soort een opvallende 'snuit', gevormd door de lange palpen.

Gelijkende soorten vlinder

Vertoont gelijkenis met exemplaren van de wilgenspanner (Macaria artesiaria) waarvan de roodbruine wig slechts vaag zichtbaar is.

wilgenspanner
Macaria artesiaria
EREBIDAE: Herminiinae

Gelijkende soorten rups

Lijnsnuituil (Herminia tarsipennalis) en geellijnsnuituil (Trisateles emortualis).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

geellijnsnuituil
Trisateles emortualis
EREBIDAE: Herminiinae

lijnsnuituil
Herminia tarsipennalis
EREBIDAE: Herminiinae

Vliegtijd en gedrag

Juli-oktober in één generatie. In Zuid-Europa meerdere generaties per jaar. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De soort overwintert als rups en verpopt zich in de strooisellaag.

Waardplanten

Dood plantenmateriaal van diverse houtige planten, waaronder eik, brem, roos en klimop.

Habitat

Struwelen, parken en tuinen.

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Deze soort is in 2006 voor het eerst in Nederland waargenomen in Zeeuws-Vlaanderen en in Zuid-Holland en werd sindsdien allereerst gezien in het westen van het land en in Zuid-Limburg. Is nu sterk in opmars en heeft zich uitgebreid uit tot westen en midden van Nederland.

België

Vrij zeldzaam in Vlaanderen en sinds de eerste Belgische waarneming in 2000 sterk in opmars. Wijdverbreid in West- en Oost-Vlaanderen, nog nagenoeg ontbrekend in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. In Wallonië beperkt tot enkele locaties in Henegouwen.

Mondiaal

Van Noordwest-Afrika via het Iberisch schiereiland tot de Balkan, Zuid-Rusland en het gebied rond de Zwarte Zee. Naar het Oosten tot Afganistan en Centraal-Azië. De noordgrens van het areaal verloopt van Wallis over Zuidwest-Duitsland naar België.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Plumed Fan-foot
Duitse naam
Steppenheiden-Spannereule
Franse naam
l'Herminie de la garance
Synoniemen
Polypogon plumigeralis
Toelichting Nederlandse naam

De snuituilen hebben opvallend naar voren uitstekende palpen (de snuit) op de kop van de vlinder.
De antennes van het mannetje zijn opvallend sterk geveerd (gepluimd).

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1825)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

felgeel beertje
Eilema lutarella

roesje
Scoliopteryx libatrix

brandnetelsnuituil
Hypena obesalis

bruine prachtuil
Dysgonia algira

gepluimde snuituil
Pechipogo plumigeralis

muisbeertje
Pelosia muscerda

alle soorten uit deze familie