grauwe stofuil Caradrina gilva

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Deze vlindersoort werd in ons land voor het eerst waargenomen in 2009 en wordt sindsdien jaarlijks in Zuid-Limburg gezien.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juni-augustus in één generatie.

Levenscyclus

De soort overwintert als rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Reingraue Staubeule

Synoniemen

Eremodrina gilva

Meer

Auteursnaam en jaartal

(Donzel, 1837)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-17 mm. De voorvleugel van deze uil is grauwgrijs, soms met een blauwe of zilverkleurige waas, soms enigszins naar bruin neigend, en heeft een ruw aandoend uiterlijk. Er is relatief weinig tekening. Het duidelijkst zichtbaar zijn de donkere, doorgaans licht afgezette centrale dwarslijnen, die in de richting van de binnenrand naar elkaar toe lopen, en de golflijn waarvan vooral juist de lichte afzetting opvalt. De achterrand met franje vertoont vaak een lichte basis, een donker midden en een haast witachtig uiteinde. De niervlek is vaak vaag en de ringvlek is in de meeste gevallen onzichtbaar. De achtervleugel is licht met een parelmoerglans, heeft donkere aders en een smalle grijze zoom die sterk tegen de lichte basis van de franje afsteekt.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Warme droge hellingen op een rotsige of stenige ondergrond, met een open vegetatie.

Planten

Diverse kruidachtige planten.

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

zandhaverboorder
Longalatedes elymi

kleine huismoeder
Noctua interjecta

vlekdaguil
Heliothis peltigera

schaapje
Acronicta leporina

nazomeruil
Ammoconia caecimacula

pijpenstro-uil
Apamea aquila

Alle soorten uit deze familie