groene blokspanner Acasis viretata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Acasis viretata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-14 mm. Verse vlinders hebben een olijf- tot grasgroene kleur, die echter snel vervaagt tot geelachtig groen of flets okergeel. Op de voorvleugel bevindt zich meestal een duidelijke brede zwartgrijze met groene middenband. Doordat de middenband minder snel vervaagt dan de rest van de vleugel, valt deze bij oudere vlinders beter op. Soms is de middenband gereduceerd tot enkele dunne golvende dwarslijnen met kleine streepjes op de aders.

Kenmerken rups

Tot 17 mm; lichaam lichtgroen, soms met roze zweem; over het midden van de rug drie gebroken roze lengtestrepen, soms dermate sterk uitgebreid, dat zij een rij purperachtig roze, wigvomige vlekken vormen; kop bruin, soms met purperachtig roze tekening.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de bruine bergspanner (Euphyia frustata).

bruine bergspanner
Euphyia frustata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Half april-begin oktober in twee generaties. De vlinders rusten overdag op boomstammen. Ze vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De soort overwintert als pop.

Waardplanten

Sporkehout, klimop, liguster, hulst en rode kornoelje.

Habitat

Loofbossen, struwelen, parken en tuinen.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

België

Vrij algemeen in het hele land.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland via West- en Midden-Europa door de gematigde zone tot Oost-Azië en Noord-Amerika; in het noorden tot Midden-Scandinavië en in het zuiden van Italië tot de Zwarte Zee.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Yellow-barred Brindle
Duitse naam
Gelbgrüner Lappenspanner
Franse naam
la Lobophore verdâtre
Synoniemen
Lobophora viretata
Toelichting Nederlandse naam

De blokspanners hebben donkere aders en dwarslijnen die samen op de voorvleugels een blokkenpatroon vormen.
Verse vlinders van deze soort zijn olijfgroen maar deze mooie kleur maakt al snel plaats voor flets okergeel. De wetenschappelijke soortnaam wijst ook op de groene grondkleur.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Acasis: a is zonder en kasis is broer. Aanvankelijk bestond dit genus slechts uit één soort hetgeen nu niet meer het geval is.
viretata: viretum is een groene plek, in het algemeen groenachtig; verwijzend naar de grondkleur

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1799)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

ligusterstipspanner
Scopula imitaria

kleine zomervlinder
Hemithea aestivaria

perentak
Phigalia pilosaria

geveerde spikkelspanner
Peribatodes secundaria

elzenspannertje
Hydrelia sylvata

gegolfde spanner
Hydria undulata

alle soorten uit deze familie