groene blokspanner Acasis viretata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half april-begin oktober in twee generaties. De vlinders rusten overdag op boomstammen. Ze vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De soort overwintert als pop.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Yellow-barred Brindle

Duitse naam

Gelbgrüner Lappenspanner

Franse naam

la Lobophore verdâtre

Synoniemen

Lobophora viretata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De blokspanners hebben donkere aders en dwarslijnen die samen op de voorvleugels een blokkenpatroon vormen.
Verse vlinders van deze soort zijn olijfgroen maar deze mooie kleur maakt al snel plaats voor flets okergeel. De wetenschappelijke soortnaam wijst ook op de groene grondkleur.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Acasis: a is zonder en kasis is broer. Aanvankelijk bestond dit genus slechts uit één soort hetgeen nu niet meer het geval is.
viretata: viretum is een groene plek, in het algemeen groenachtig; verwijzend naar de grondkleur

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1799)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-14 mm. Verse vlinders hebben een olijf- tot grasgroene kleur, die echter snel vervaagt tot geelachtig groen of flets okergeel. Op de voorvleugel bevindt zich meestal een duidelijke brede zwartgrijze met groene middenband. Doordat de middenband minder snel vervaagt dan de rest van de vleugel, valt deze bij oudere vlinders beter op. Soms is de middenband gereduceerd tot enkele dunne golvende dwarslijnen met kleine streepjes op de aders.

Kenmerken rups

Tot 17 mm; lichaam lichtgroen, soms met roze zweem; over het midden van de rug drie gebroken roze lengtestrepen, soms dermate sterk uitgebreid, dat zij een rij purperachtig roze, wigvomige vlekken vormen; kop bruin, soms met purperachtig roze tekening.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de bruine bergspanner (Euphyia frustata).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Loofbossen, struwelen, parken en tuinen.

Planten

Sporkehout, klimop, liguster, hulst en rode kornoelje.

Waardplant

Kornoelje
Cornus

Vuilboom
Frangula

Klimop
Hedera

Liguster
Ligustrum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie