tweevlekspanner Lomographa bimaculata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half april-juli in één generatie; mogelijk een partiële tweede generatie. De vlinders worden overdag soms opgejaagd van de waardplant. Ze vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop in de grond of in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

White-pinion Spotted

Duitse naam

Hellgrauer Eckflügelspanner

Franse naam

la Phalène â deux taches

Synoniemen

Bapta bimaculata, Cabera taminata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Deze spanner heeft twee opvallende donkere vlekjes langs de voorrand van de voorvleugel. Ook de wetenschappelijke naam doelt op die vlekjes.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lomographa: loma is een grens, een rand en graphe is een tekening, naar het uiterlijk van de voorvleugelranden.
bimaculata: bi- is twee en macula is vlek, vanwege de twee zwarte vlekken langs de costa van de voorvleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Fabricius, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-14 mm. Een witte spanner met aan de voorrand van de voorvleugel twee zwarte vlekken. Deze vlekken vormen het begin van twee, vaak nauwelijks zichtbare, dwarslijnen die bestaan uit donkere stippen. Over de grotendeels witte achtervleugel loopt slechts één zwakke dwarslijn. Er is weinig variatie.

Gelijkende soorten rups

Witte grijsbandspanner (Cabera pusaria) en bruine grijsbandspanner (Cabera exanthemata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bossen en struwelen; soms ook tuinen in landelijk gebied.

Planten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor meidoorn en sleedoorn.

Waardplant

Meidoorn
Crataegus

Sleedoorn
Prunus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie