v-dwergspanner Chloroclystis v-ata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor; op sommige vliegplaatsen talrijk. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin april-half oktober in twee, in gunstige jaren zelfs drie generaties. De vlinders worden soms overdag rustend op hekken of muurtjes waargenomen. Ze vliegen vanaf de schemering en komen in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De soort overwintert als pop in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

V-Pug

Duitse naam

Grüner Blütenspanner

Franse naam

l'Eupithécie couronnée

Synoniemen

Calliclystis v-ata, Chloroclystis coronata, Eupithecia coronata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Alle soorten uit het Genus Eupithecia plus nog een aantal andere kleine spanners zijn samengebracht onder de groepsnaam dwergspanner.
De zwarte V op de voorvleugel is een kenmerk van deze dwergspanner.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Chloroclystis: khloros is bleek groen, afgeleid van kluzo is wassen, uitgewassen; vanwege de verblekende groene kleur van de soorten binnen dit genus.
V-ata: v-ata vanwege de duidelijke, v-vormige zwarte tekening op de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal

(Haworth, 1809)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 8-11 mm. De duidelijke zwarte V in de buitenste dwarsband op de verder vrij zwak getekende, tamelijk ronde voorvleugel is kenmerkend. Verse vlinders hebben een groene kleur, die in de loop van de vliegtijd echter kan vervagen tot licht geelbruin. De achtervleugel is grijsachtig wit. Het achterlijf is groen met twee parallelle rijen zwarte stippen en een zwarte band. In rusthouding zijn de vleugels minder ver uitgespreid dan bij verwante soorten en worden ze soms omhoog geklapt.

Kenmerken rups

Tot 16 mm; vrij variabel in kleur en tekening; de grondkleur varieert van groen tot roodachtig bruin of grijs, vaak met een rij van zwartachtige of roodachtig bruine, driehoekige vlekjes over het midden van de rug en vuil roodachtig purperen, diagonale strepen op de flanken

Gelijkende soorten rups

Zwartvlekdwergspanner (Eupithecia centaureata), heidedwergspanner (Eupithecia satyrata), egale dwergspanner (Eupithecia absinthiata), schermbloemdwergspanner (Eupithecia tripunctaria), smalvleugeldwergspanner (Eupithecia nanata), jeneverbesdwergspanner (Eupithecia pusillata), zwartkamdwergspanner (Gymnoscelis rufifasciata), guldenroededwergspanner (Eupithecia virgaureata), voorjaarsdwergspanner (Eupithecia abbreviata), eikendwergspanner (Eupithecia dodoneata), vingerhoedskruiddwergspanner (Eupithecia pulchellata) en beverneldwergspanner (Eupithecia pimpinellata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Parken, tuinen, struwelen en bossen.

Planten

Veel soorten kruidachtige en houtige planten, waaronder vooral koninginnenkruid, guldenroede, bosrank, engelwortel, braam, berenklauw en vlier.

Waardplant

Engelwortel
Angelica

Clematis
Clematis

Koninginnekruid
Eupatorium

Berenklauw
Heracleum

Wederik
Lysimachia

Braam
Rubus

Vlier
Sambucus

Guldenroede
Solidago

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie