grote bruine grasuil Rhyacia lucipeta

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Een zeer zeldzame soort die halverwege de twintigste eeuw af en toe werd waargenomen in Zuid-Limburg.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: begin juni-half oktober. De vlinders komen op smeer; slechts zelden op licht.

Levenscyclus

Rups: in het buitenland augustus-mei. De soort overwintert als rups. De rups leeft diep in de bodem en daar vindt ook de verpopping plaats.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Grosse Bodeneule

Synoniemen

Agrotis lucipeta

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Alle grasuilen hebben een relatie met grassen.
Een grote vlinder en, als bij zoveel andere uilen, ligt de grondkleur in de buurt van bruin; in dit geval geelbruin.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Rhyacia: rhuax is een stroom, een beek, naar de getande lijnen op de voorvleugel die Hübner aan stromend water deed denken, een thema dat hij frequent gebruikte bij de spanners.
lucipeta: lux, lucis is licht en peto is zoeken. R. lucipeta zou vaak de kaarsvlam in vliegen.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 22-25 mm. Een uil zonder sterk naar voren springende elementen in de tekening. De grondkleur is dof groenachtig (soms haast blauwachtig) grijs tot bruingrijs. De tekening bestaat uit tamelijk duidelijke geelachtige geschulpte tot dubbel getande dwarslijnen en een geelomrande nier- en ringvlek. De niervlek komt meestal het sterkst naar voren. De achtervleugel is dof, soms iets geelachtig, bruingrijs.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

In het buitenland: vooral gebieden met weinig vegetatie.

Planten

Diverse planten, waaronder klein hoefblad, groot hoefblad en wolfsmelk.

Waardplant

Wolfsmelk
Euphorbia

Groot hoefblad
Petasites

Zuring
Rumex

Paardenbloem
Taraxacum

Klein hoefblad
Tussilago

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

gouden daguil
Synthymia fixa

witstipgrasuil
Mythimna albipuncta

wortelstreepgrasuil
Mythimna sicula

kompassla-uil
Hecatera dysodea

zwartvlakworteluil
Euxoa obelisca

liesgrasboorder
Phragmatiphila nexa

Alle soorten uit deze familie