harige voorjaarsuil Brachionycha nubeculosa

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Van deze soort zijn in 1895 twee exemplaren waargenomen bij Breda.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Maart-half april in één generatie. De vlinders komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: mei-begin juli. De rups kan overdag worden aangetroffen op de lagere takken van oude berken. De soort overwintert als pop in de grond, soms meer dan één jaar.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Rannoch Sprawler

Duitse naam

Frühlings-Rauhhaareule

Franse naam

la Noctuelle nubéculeuse

Synoniemen

Asteroscopus nubeculosa, Branchionycha nubeculosa

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Voorjaarsuilen vliegen vroeg in het jaar. De meeste zijn Orthosia-soorten.
Deze soort heeft een sterk behaard borststuk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Brachionycha: brakhus is kort en onux is een klauw. Dit verwijst naar de klauwvormige spoor aan de tibia.
nubeculosa: nubecula is een wolkje, naar de donkere schaduwen op de vleugels van deze soort.

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1785)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 20-24 mm. Een grote, fors gebouwde uil met een sterk behaard borststuk en een krachtige zwarte tekening op de voorvleugel. De grote lichte niervlek is enigszins vervormd en heeft aan de binnenzijde een zwartgerande witte streep die in het verlengde ligt van de donkere hoofdader in het midden van de vleugel. De grondkleur varieert van bruinachtig grijs tot soms zwartachtig bruin.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Loofbossen en andere plaatsen met oude volgroeide berken.

Planten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor berk.

Waardplant

Berk
Betula

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

zandhaverboorder
Longalatedes elymi

gevlekte pijluil
Pachetra sagittigera

groene weide-uil
Calamia tridens

erwtenuil
Ceramica pisi

sint-janskruiduil
Chloantha hyperici

kleine voorjaarsuil
Orthosia cruda

Alle soorten uit deze familie