bleek purperuiltje Eublemma ostrina

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De laatste waarneming van deze trekvlinder uit Zuid-Europa dateert uit 1998. In 2020 was er een waarneming uit Zuid-Holland, waarschijnlijk een beest dat meegekomen is met planten uit Zuid-Europa.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Deze trekvlinder kan worden waargenomen tussen maart en november. De vlinders vliegen zowel overdag als ´s nacht; ze komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups leeft van de bloemen en zaden van de waardplant. De soort is niet in staat om in Nederland te overwinteren. De verpopping vindt plaats in of op een bloem van de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Purple Marbled

Duitse naam

Eichen-Blütenspanner

Synoniemen

Porphyrinia ostrina, Thalpochares ostrina

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Een deel van de vleugels is purper gekleurd en het totaalbeeld is licht en bleek.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Eublemma: eu- is goed en blemma is een aanblik; de soorten in dit genus zien er goed uit.
ostrina: ostrinus is purper, de kleur van de tekening op de voorvleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1808)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 8-9 mm. De smal toelopende voorvleugel van deze kleine uil heeft een vuilwitte grondkleur met in het middenveld en zoomveld een paarse of grijsachtig bruine tekening, die zeer variabel is. Sommige exemplaren hebben slechts een lichtbruine schaduw langs de dwarslijnen, maar er zijn ook vlinders die een geheel paars gekleurd midden- en zoomveld hebben. Daartussen zijn allerlei variaties mogelijk. Langs de grof geschulpte witte golflijn ligt vaak een zwartachtige rand.

Gelijkende soorten vlinder

Zie het klein purperuiltje (E. parva).

De soort kan ook worden verward met het prachtpurperuiltje. Het prachtpurperuiltje heeft echter een roze zoomveld en franje, terwijl die bij het bleek purpuruiltje bleek zijn. Het prachtpurperuiltje is ook veel minder zeldzaam aan het worden in Nederland en België.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Diverse plaatsen met open, vaak verstoorde grond.

Planten

Bloeiwijze van distels.

Waardplant

Vederdistel
Cirsium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie