muisbeertje Pelosia muscerda

Het muisbeertje houdt in rust de vleugels plat en ver over elkaar heen gevouwen.
Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
Arctiinae / Pelosia muscerda
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor, vooral op de zandgronden en in de duinen. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-16 mm. De vrij slanke voorvleugel heeft een zacht grijsbruine kleur en is vaak wat lichter bij de voorrand. Het patroon van vijf (heel soms zes) kleine zwarte stippen in twee aparte rijen is kenmerkend. Houdt in rust de vleugels plat en ver over elkaar heen gevouwen.

Gelijkende soorten vlinder

Het klein muisbeertje (P. obtusa) heeft een kortere en bruinere voorvleugel met een iets ander stippenpatroon; de vleugels liggen in rust minder ver over elkaar heen.

klein muisbeertje
Pelosia obtusa
EREBIDAE: Arctiinae

Gelijkende soorten rups

Klein muisbeertje (Pelosia obtusa).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

klein muisbeertje
Pelosia obtusa
EREBIDAE: Arctiinae

Vliegtijd en gedrag

Half juni-half september in één of twee generaties. De tweede generatie is partieel en komt niet vaak voor. De vlinders vliegen in de schemering, midden in de nacht en ook weer bij zonsopkomst. Ze komen op licht en op smeer; verder worden ze niet veel gezien.

Levenscyclus

Rups: september-juni. De soort overwintert als rups.

Waardplanten

Korstmossen en algen op diverse bomen, struiken en plantenafval.

Habitat

Moerasachtige gebieden met een voorkeur voor natte plaatsen met wilgen- en elzenstruwelen; ook vochtige plaatsen in de duinen.

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor, vooral op de zandgronden en in de duinen. RL: niet bedreigd.

België

Vrij algemeen in Vlaanderen; sterk toegenomen en lokaal in hoge aantallen. In Wallonië zeldzaam ten zuiden van Samber en Maas.

Mondiaal

Van het noorden van het Iberisch schiereiland via West- en Midden-Europa naar het oosten via de gematigde zone tot Oost-Azië. Naar het zuiden tot het noordelijke Middellandse Zeegebied en naar de Zwarte Zee. Naar het noorden tot Zuid-Scandinavië. In Engeland alleen in het uiterste zuidoosten.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Dotted Footman
Duitse naam
Mausgraues Flechtenbärchen
Franse naam
la Lithosie muscerde , la Lithosie crotte-de-souris
Oud Nederlandse naam
muismosbeer
Synoniemen
Lithosia muscerda
Toelichting Nederlandse naam

De aanduiding beertje heeft deze soort gemeen met de kleinere soorten uit de familie van de beervlinders (Arctiidae). De naam beervlinders heeft deze familie te danken aan het uiterlijk van de rupsen die dicht behaard zijn en daardoor aan een beer doen denken.
Dit beertje is een echte grijze muis. De 'toelichting wetenschappelijke naam' werpt nog een ander licht op de Nederlandse soortnaam.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Pelosia: pelos is klei, naar de bruingrijze kleur van de vijf soorten die Hübner in dit genus onderbracht.
muscerda: muscerda is muizepoepjes; naar de verspreide stippen op de vleugels.

Auteursnaam en jaartal
(Hufnagel, 1766)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

zuidelijke wikke-uil
Tathorhynchus exsiccata

wikke-uil
Lygephila pastinum

geel grasbeertje
Coscinia striata

bonte beer
Callimorpha dominula

weegbreebeer
Parasemia plantaginis

lijnsnuituil
Herminia tarsipennalis

alle soorten uit deze familie