muisbeertje Pelosia muscerda

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor, vooral op de zandgronden en in de duinen. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juni-half september in één of twee generaties. De tweede generatie is partieel en komt niet vaak voor. De vlinders vliegen in de schemering, midden in de nacht en ook weer bij zonsopkomst. Ze komen op licht en op smeer; verder worden ze niet veel gezien.

Levenscyclus

Rups: september-juni. De soort overwintert als rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Dotted Footman

Duitse naam

Mausgraues Flechtenbärchen

Franse naam

la Lithosie muscerde , la Lithosie crotte-de-souris

Oud Nederlandse naam

muismosbeer

Synoniemen

Lithosia muscerda

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De aanduiding beertje heeft deze soort gemeen met de kleinere soorten uit de familie van de beervlinders (Arctiidae). De naam beervlinders heeft deze familie te danken aan het uiterlijk van de rupsen die dicht behaard zijn en daardoor aan een beer doen denken.
Dit beertje is een echte grijze muis. De 'toelichting wetenschappelijke naam' werpt nog een ander licht op de Nederlandse soortnaam.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Pelosia: pelos is klei, naar de bruingrijze kleur van de vijf soorten die Hübner in dit genus onderbracht.
muscerda: muscerda is muizepoepjes; naar de verspreide stippen op de vleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1766)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-16 mm. De vrij slanke voorvleugel heeft een zacht grijsbruine kleur en is vaak wat lichter bij de voorrand. Het patroon van vijf (heel soms zes) kleine zwarte stippen in twee aparte rijen is kenmerkend. Houdt in rust de vleugels plat en ver over elkaar heen gevouwen.

Gelijkende soorten vlinder

Het klein muisbeertje (P. obtusa) heeft een kortere en bruinere voorvleugel met een iets ander stippenpatroon; de vleugels liggen in rust minder ver over elkaar heen.

Gelijkende soorten rups

Klein muisbeertje (Pelosia obtusa).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Moerasachtige gebieden met een voorkeur voor natte plaatsen met wilgen- en elzenstruwelen; ook vochtige plaatsen in de duinen.

Planten

Korstmossen en algen op diverse bomen, struiken en plantenafval.

Waardplant

Gewoon korstmos
Hypogymnia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie