najaarsboomspanner Alsophila aceraria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Wordt tegenwoordig alleen nog maar af en toe in Midden- en Oost-Nederland waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half oktober-half december in één generatie; een enkele keer wordt in februari of maart een vlinder waargenomen uit een overwinterde pop.

Levenscyclus

Rups: april-juni. De soort overwintert als ei; een enkele keer als pop.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Herbst-Kreuzflügel

Franse naam

l'Alsophile automnale , la Phalène de l'érable

Synoniemen

Anisopteryx aceraria, Hibernia aceraria, Alsophila quadripunctaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De najaarsboomspanner leeft in boomrijke gebieden en de vliegtijd ligt in november/december dus ver in het najaar.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Alsophila: alsos is een bosje en philos is houden van. Dit geeft de habitat aan.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-16 mm. Lijkt veel op de voorjaarsboomspanner (A. aescularia), maar is grijsgeel van kleur. Er is weinig tekening op de voorvleugel en de dwarsband is slechts flauw getand. Het vrouwtje is vleugelloos.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de voorjaarsboomspanner (A. aescularia).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Oude en goed ontwikkelde loofbossen.

Planten

Eik, esdoorn en spaanse aak; ook andere loofbomen.

Waardplant

Esdoorn
Acer

Eik
Quercus

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie