nazomeruil Ammoconia caecimacula

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Een soort die vrijwel uitsluitend voorkomt in de duinen van Noord-Holland en op de Veluwe; lijkt achteruit te gaan. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin augustus-half november in één generatie. De vlinders zijn actief vanaf de schemering en komen zowel op licht als op smeer.

Levenscyclus

Rups: april-juli. De jonge rupsen zijn groen en leven graag op de bloeiwijze van de waardplant; oudere rupsen zijn bruin, zijn vooral ´s nachts actief en blijven altijd in de buurt van de waardplant. De verpopping vindt plaats in de grond. De soort overwintert als ei.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Graubraune Frühherbsteule

Franse naam

la Tache effacée , la Noctuelle aveugle

Synoniemen

Orthosia caecimacula

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Deze uil heeft zijn vliegtijd in de nazomer (september/oktober).

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 20-23 mm. De grondkleur van de voorvleugel van deze uil varieert van licht okergeel tot grijsachtig bruin. Opvallende kenmerken zijn de grote bleke niervlek en het donkere vlak tussen de niervlek en de buitenste dwarslijn. Aan de buitenzijde van de binnenste dwarslijn is de aanzet zichtbaar van een korte zwarte tapvlek. Langs de achterrand van de vleugel bevindt zich een rij zwarte puntjes.

Gelijkende soorten vlinder

De kweekgrasuil (Apamea sordens) heeft een zwart wortelstreepje en vliegt eerder in het jaar.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Duinen en open heiden.

Planten

Diverse kruidachtige planten, waaronder zuring, paardenbloem, walstro en helmkruid.

Waardplant

Walstro
Galium

Zuring
Rumex

Helmkruid
Scrophularia

Paardenbloem
Taraxacum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie