oostelijke monnik Cucullia fraudatrix

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit 1975 in Ruurlo.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De monniken zijn gekleed in een eenvoudig stemmig grijs habijt en het hoofd (de kop) is bedekt met een monnikskap.
Het verspreidingsgebied van de oostelijke monnik ligt t.o.v. ons land in (Noord-)Oostelijke richting.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Cucullia: cucullus is een hoed, een monnikskap. Naar de opvallende monnikskapachtige haartooi op de torax.

Auteursnaam en jaartal

Eversmann, 1837

Herkenning

Kenmerken vlinder

Kenmerken rups

Tot 45 mm; lichaam groen, roze of purperachtig-rood met over de rug een heldergele, zwartgezoomde middenstreep met aan weerszijden een paar smalle zwarte lengtestrepen; onder de lijn van de spiracula een zwartgezoomde, gele lengtestreep; kop groen tot roze met zwarte stipjes.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Planten

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

donkere iepenuil
Cosmia affinis

moeras-grasuil
Lateroligia ophiogramma

krakeling
Diloba caeruleocephala

zilverhaak
Deltote uncula

puta-uil
Agrotis puta

grote piramidevlinder
Amphipyra perflua

Alle soorten uit deze familie